Vesti
Zdravlje

Nove mere protiv kovda-19

Vlada Kosova odobrila opšte i posebne mere za kontrolu, prevenciju i kontrolu pandemije kovid-19, nakon situacije nastale povećanjem broja zaraženih ovog virusa.
Nove mere protiv kovda-19
Ilustracija (Foto Freepik)

Vlada Kosova naglašava da su nove mere za zaštitu javnog zdravlja i zaštitu od kovid-19 identifikovane kao neophodne za ograničavanje prenošenja kovid-19 i smanjenje smrtnosti. Mere stupaju na snagu nakon objave u Službenom glasniku.

ODLUKA

Za opšte i posebne mere za sprečavanje i kontrolu pandemije kovid-19

A. [Teritorijalna primena]

1. Ova odluka se odnosi na celu teritoriju Kosova.

B. [Ulazi i izlazi stranih državljana]

2. Strani državljani koji ulaze na Kosovo, uključujući i one sa dozvolom za privremeni ili stalni boravak na Kosovu i koji dolaze iz zemalja sa visokog rizika prema službenoj listi Nacionalnog Instituta za javno zdravlje Kosova (NIJZK), mora imati negativan RT-PCR test na kovid-19 za 72 zadnja časa, zasnovano na principu reciprociteta.

3. Sledeće su isključene iz tačke 2 .:

3.1. Strani državljani koji ulaze na Kosovo preko aerodroma ili preko punktova kopnenu granicu i napustiti Kosovo u roku od tri (3) sata, preko aerodroma ili kopnenih graničnih prelaza, pod uslovom da na ulazu potpiše deklaraciju da će napustiti Kosovo u roku od tri (3) sata;

3.2. Strani državljani, koji rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da poštuju protokol za međunarodni transport radi zaštite od kovid-19;

3.3. Strani državljani, koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobuska ili redovna međunarodna linija, tranzit, potrebno je potpisati izjavu da će napustiti teritoriju Kosova u roku od pet (5) sati;

3.4. Strane diplomate akreditovane na Kosovu, kao i njihove porodice;

3.5. Osobe koje imaju potpunu potvrdu o vakcinaciji protiv kovid-19;

3.6. Osoba sa pozitivnim rezultatom testa seroloških antitela -IgG, izdato najkasnije trideset (30) dana pre dolaska.

3.7. Deca mlađa od jedanaest (11) godina.

C. [Zaštita i bezbednost na radno mesto]

4. Trudnice se oslobađaju obaveze fizičkog javljanja na posao.

Poslodavac javni ili privatni imaju uputstva da vam omoguće da radite od kuće.

C. [Opšte mere zaštite i higijene]

5. Javne i privatne ustanove dužne su, kao i drugi subjekti, da čuvaju dezinfekciona sredstva za ruke i količinu maski na pristupačnim mestima, na ulazu u objekat, kao i u enterijeri.

6. Javne i privatne ustanove dužne su, kao i drugi subjekti, na ulazu u svaki objekat, postaviti vidljive znakove pravila ponašanja radi zaštite od kovid-19, uključujući znak koji zabranjuje ulazak u objekat bez maski, kao i poštovanje udaljenosti.

7. Obavezali su čelnike javnih i privatnih ustanova i drugih subjekata izvršiti dezinfekciju i provetravanje zatvorenih prostora.

8. Nošenje maske koja pokriva nos i usta obavezno je u svim slučajevima, osim:

8.1 Samo pri hodanju na otvorenom prostoru;

8.2 Kada vozite vozilo, sami ili u grupama od najviše četiri (4) osoba;

8.3 Tokom trčanja, biciklizma i fizičkih vežbi;

8.4 Dok jedete ili pijete.

9. Zabranjen je i ulazak osoba bez maski u javne institucije Kosova

dužan je da ih nosi sve vreme u zajedničkim prostorima.

D. [Obrazovne institucije]

10. Javne i privatne institucije svih nivoa obrazovanja nastavljaju sa nastavom prema relevantne smernice za obrazovni sektor.

11. Zabranjene su sve javne i privatne institucije svih nivoa obrazovanja, organizovanje ekskurzija i grupnih šetnji.

Dh. [Prijava za socijalne i penzijske šeme]

12. Zadužuje se Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera da oslobodi sve korisnike socijalne i penzijske šeme, kojima upravlja MFRT od uvođenja redovno u odgovarajućim kancelarijama radi prijavama, u skladu sa zakonom relevantno ..

E. [Ograničavanje javnih i privatnih sastanaka]

13. Dozvoljena su okupljanja u zatvorenom prostoru (sastanci, seminari, obuke), pod uslovom da se koristi 50% prostora. Organizator je dužan da zadrži fizičko rastojanje od 1 metra između osoba.

14. Dozvoljena su okupljanja na otvorenom, masovna okupljanja / društvena okupljanja (festivali, koncerti itd.) pod uslovom da se koristi 70% prostora.

E. [Organizacija slavlja]

15. Održavanje svadbih, slavlja, porodičnih slavlja i maturskih veče dozvoljeno je do 01:00 časova.

16. Organizacija svadbih, porodičnih slavlja i maturskih veče je pod uslovom da se koristi 50% prostora, ali ne više od toga trista (300) gostiju u slučajevima kada 50% kapaciteta prostora prelazi ovaj broj.

17. Rastojanje između stolova treba da bude tri (3) metra.

18. Za održavanje svadba,slavlja, porodičnih slavlja i maturskih večeri, dužan je da poštuje poseban vodič za slavlje.

F. [Noćni klubovi]

19. Noćnim klubovima je dozvoljeno da obavljaju svoje aktivnosti od 23:00 do 03:00 časa.

20. Plaćanje i oslobađanje prostora od strane kupaca u nočnim klubovima treba se obaviti do 15:15 časova.

21. Prostorni kapacitet do 50% je dozvoljeno u zatvorenim prostorijama noćnih klubova.

22. Prostorni kapacitet do 70% e je dozvoljeno na otvorenim prostorima noćnih klubova.

G. [Uvod, upotreba i organizacija određenih aktivnosti]

23. Od 20. avgusta 2021. do 10. septembra 2021. ulaz u prostorije noćni klubovi, diskoteke i mesta za slavlje (svadbe, veridbe, porodice slavlje itd.), okupljanja, masovna okupljanja (festivali, koncerti itd.), koji imaju kapaciteta preko 100 osoba, kao i organizacija ovih aktivnosti, dozvoljena je samo ako

klijenti / učesnici poseduju jedno od sledećih svedočenja:

23.1. Potvrda o vakcinaciji za potpunu vakcinaciju ili primanje jedne doze vakcine kovid-19;

23.2. RT-PCR negativan test za kovid-19, ne više od 72 sata;

23.3. Dokaz da je osoba prošla kovid-19 ( test RT-PCR pozitivan, manje od 21 dan i ne više od 180 dana ili pozitivan rezultat testa serološka antitela - IgG, izdato najkasnije u roku od 30 dana;

23.4. Brzi test negativnog antigena ne više od 48 sati.

24. Od 20. avgusta 2021. do 10. septembra 2021, jedno od svedočenja citirano u tačku 23, moraju biti u vlasništvu svih zaposlenih u preduzećima / aktivnosti iz tačke 23. koje su u direktnom kontaktu sa kupcima-klientelom.

25. Odgovorna lica za preduzeća / aktivnosti pomenute u tački 23 prinuđen da imenuje osobu koja će kontrolisati posedovanje barem jednog od dokaza prema tački 23.

26. Osobe mlađa od 18 godina nisu dužna da poseduju bilo šta od dokaze iz tačke 23, osim pri ulasku u noćne klubove i diskoteke.

27. U zavisnosti od epidemiološke situacije, rok utvrđen u tački 23. može se menjati, a mogu biti uključena i druga preduzeća / aktivnosti.

Gj. [Gastronomija]

28. Gastronomskim službama je dozvoljeno da obavljaju svoju djelatnost u skladu sa relevantni vodič. U zatvorenom prostoru je dozvoljeno do 50% prostora prostornog kapaciteta. Na otvorenim prostorima do 70% prostornog kapaciteta.

Površina se računa za područje gde se poslužuju hrana i piće.

29. Gastronomskim službama je dozvoljeno da obavljaju svoju djelatnost prema svom rasporedu redovno, u skladu sa članom 40 Zakona br. 2004/18 o unutrašnjoj trgovini i relevantni opštinski propisi.

30. Upravnici prostorija treba da osiguraju rastojanje između klienata za stolovima mora biti najmanje jedan (1) metar.

31. Naslon jedne stolice treba da bude udaljen od naslona druge stolice najmanje jedan (1) metar.

32. Do 4 osobe su dozvoljene za stolom u zatvorenim prostorima. U slučaju da su stolovi veća od dva (2) metra, tada je preduslov da se prostor iskoristi do poštujući ograničenje od pet (5) osoba na 10 m2.

33. U zatvorenim prostorima usluga hrane i pića dozvoljena je samo gostima koji sede ili stoje na stolu ili u šank.

34. Napolju je dozvoljeno najviše šest (6) osoba za stolom, šank ili unutra stojeći stolovi.

35. Svaki sto treba da bude opremljen dezinfekcionim sredstvima koja sadrže najmanje 60-70% alkohola.

36. Vodiče treba postaviti na spoljnim površinama povezanih prostorija informisanje klijenata o protokolu mera protiv kovid-19.

H. [Tržni centri i drugi ekonomski operateri]

37. Delatnost trgovačkih centara dozvoljena je prema odgovarajućim uputstvima.

38. Obavezuju se svi operateri, koji za ekonomske aktivnosti imaju trgovinu sa velikuprodaju i maloprodaju, kako bi se utvrdio maksimalan broj kupaca u prostorijama u njoj istovremeno po pravilu - 1 osoba na 8 m2. Ovi operateri su dužni da se prijave maksimalan broj dozvoljenih klijenata u isto vreme. Površina se računa za

područje gde je kupcima dozvoljen boravak.

I. [Rad u parovima]

39. Odgovorna osoba javne ili privatne institucije i ekonomskih operatera, je dužan da prestane sa oblaganjem ili sakupljanjem unutar i izvan prostorija radnog mesta / biznisa, osim ako se održava fizička udaljenost od najmanje 1,5 metara od ostalih osoba.

J. [Javni prevoz]

40. Operaterima putničkog drumskog prevoza je dozvoljeno da rade, koristeći pun kapacitet sedišta, pod uslovom da nose maske sve vreme osoblje i putnici. Prevoznici ne mogu imati više putnika u autobusu samo onoliko koliko poseduju sedišta.

41. Do tri (3) putnika je dozvoljeno da putuju taksijem.

K. [Pozorišta, biblioteke itd.]

42. Pozorišta, biblioteke, orkestri, galerije, ansambli, baleti, bioskopi, omladinski centri, muzeji, kulturni centri sa grupama ili slične podređene institucijeMKOS ili opštinama je dozvoljeno da rade koristeći 50% prostora / površine relevantnih objekata za sve aktivnosti (kao tokom nastupa i tokom vežbi).

L. [Sport i rekreacija]

43. Dozvoljeno je organizovanje sportskih takmičenja i treninga u vezi sa protokolima i preporuke svetskih organizacija za organizovanje sportskih događaja i sa zaštitnim merama Vlade Republike Kosovo.

44. Do 15% gledalaca je dozvoljeno u trkačkim aktivnostima u zatvorenom prostoru kapacitet sportskog objekta ili prostora (sportske sale, bazeni, drugi prostori) zatvoreno poštujući meru udaljenosti od 1,5 metara i druge zaštitne mere.

45. Do 30% gledalaca je dozvoljeno u trkačkim aktivnostima na otvorenom kapacitet objekta, odnosno sportskog prostora (stadion, sportska dvorana, bazeni, prostori druga zatvorena), poštujući meru udaljenosti od 1,5 metara i druge zaštitne mere.

46. Organizatori takmičenja dužni su da preduzmu posebne mere, u skladu sa tim sa međunarodnim protokolima, za upravljanje masom (navijači) pre, tokom i posle ulaza u sportski prostor.

47. Dozvoljeno je korišćenje teretana, i slično za individualne aktivnosti rekreativno, prema relevantnom vodiču.

48. Korišćenje teretana, i slično vrši se u proporciji od 1 klienta 8m2.

49. Obavezno je postaviti informativne znakove i dezinfekciona sredstva (ili druga sredstva za čišćenje), u svakoj fitnes opremi u cilju svesti i dezinfekcije od svakog klienata nakon upotrebe.

Ll. [Vodiči i objašnjenja]

50. Ministarstvo Zdravlja je dužno da izda privremene smernice, od opšte i posebno za prevenciju i kontrolu kovid-19, kako sledi:

50.1. Privremene smernice za primenu opštih mera za sprečavanje i suzbijanje COVID-19;

50.2. Privremeni vodič za lične usluge i poslovni sektor, industrija, javna uprava i nevladine organizacije;

50.3. Privremeni vodič za obrazovne institucije svih nivoa;

50.4. Privremeni vodič kroz gastronomiju, ugostiteljstvo, sektor prodaje i tržisni centar;

50.5. Privremeni vodič za verske skupove, sahrane, radionice i kulturne aktivnosti,

50.6. Privremeni vodič za fitnes, i ostale rekreativne sportske aktivnosti ;

50.7. Privremeni vodič za javni prevoz;

50.8. Privremeni vodič za zdravstvene ustanove;

50.9. Privremeni vodič za civilno vazduhoplovstvo;

50.10. Privremeni vodič za popravne ustanove, centre za azil i zadržavanje za strance;

50.11. Privremeni vodič za svadbe, veridbe, porodične slavlja i matursko veče.

51. Smernice iz tačke 50 su obavezne za sve osobe i sektore prema njoj na koje se odnose.

52. Ministarstvo Zdravlja je dužno da objasni pojašnjenja po ovom pitanju u slučaju potrebe odluka.

M. [Implementacija]

53. Obavezuje se Ministar Zdravlja, AHV i Kosovska Policija, u saradnji sa hitnim štabovima opštinskih, da nadgleda sprovođenje ove odluke i da podnese sedmični izveštaj kancelarije Premijera (svakog petka do 16:00časova).

54. Ministarstvo Zdravlja, UBKSK i NIJZK dužni su da podnese sedmični izveštaj kancelarije Premijera, (svakog petka do 16:00časova), o sprovođenju mere, stanje u zdravstvenim ustanovama, epidemiološka situacija takođe predviđanje za naredne dve nedelje.

55. Ministarstvo Zdravlja je dužno da, na osnovu Zakona br. 07 / L-006 za Sprečavanje i suzbijanje pandemije kovid-19, na teritoriji Kosova će doneti operativne odluke, u zavisnosti od epidemiološke situacije i preporuke NIJZK -a.

56. Kosovska Policija i nadležni inspektorati dužni su da nadgledaju sprovođenje mera, druge odluke i relevantne smernice u skladu sa Zakonom br. 07 / L006 o sprečavanju i kontrolu pandemije na teritoriji Kosova.

57. Za prekršioce mera, nadležni organi su dužni da izreknu kazne prema Zakonu br. 07 / L-006 o sprečavanju i kontroli pandemije kovid-19 na teritoriji Kosova i drugi zakoni na snazi.

58. Jedini organ koji može tumačiti ovu odluku je Ministarstvo Zdravlja , dok bilo koja druga ustanova može dati pojašnjenja o kategorijama na koje se ova odluka odnosi, tek nakon odobrenja tog objašnjenja od strane Ministarstva Zdravlja.

N. [Ukidanje odluke br. 19/19]

59. Odluka Vlade se Ukida br. 19/19 od 14.07.2021.

NJ. [Stupanje u snagu]

60. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu.Ostale vesti

Srpske sredine: Još 32 obolela, jedan preminuli
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji su, prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici, registrovana 32 nova slučaja zaraze korona virusom, od ukupno testiranih 130 uzoraka.
  • 02.12.2021
U Srbiji preminula 53 pacijenta, obolelo još 2.180
U poslednja 24 sata od posledica koronavirusa u centralnoj Srbiji preminula su još 53 pacijenta, pa je ukupan broj žrtava povećan na 11.744, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. 
  • 01.12.2021
Na Kosovu osam novoobolelih
Prema najnovijim podacima u većinski albanskim sredinama na Kosovu na koronavirus je testirano 1.398 lica, a infekcija je potvrđena kod osam građana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. 
  • 01.12.2021
Krizni štab Gračanice: Za pet dana 12 inficiranih
U prteklih pet dana koronoavirus registrovan je kod 12 osoba, saopštio je opštinski Кrizni štab.
  • 01.12.2021
Svetski dan borbe protiv side

Prvi decembar se širom planete, od 1988. godine, obeležava kao Svetski dan borbe protiv side.

  • 01.12.2021
Od 3. januara na Kosovo samo uz dokaz o potpunoj vakcinaciji
Svi koji ulaze na teritoriju Kosova moraće od 3. januara 2022. da imaju dokaz da su primili dve doze vakcine.
  • 01.12.2021