Vesti
Saopštenja

Brojni problemi oko prijavljivanja za pomoć Vlade Kosova

Sprovođenje odluke o vladinom paketu mera ekonomske pomoći tokom pandemije Kovid-19 prate brojni problemi kada je u pitanju srpska zajednica na Kosovu, a to može uticati da određeni broj građana odustane od takve vrste pomoći, saopštila je NVO Aktiv.
Brojni problemi oko prijavljivanja za pomoć Vlade Kosova
Ilustracija (Foto Pixabay)

Ova organizacija sa severa Kosova je tokom pandemije formirala Građansku grupu za brzo delovanje, sastavljenu od pripadnika civilnog sektora iz svih krajeva Kosova. Na osnovu informacija sa terena, uočeni su problemi vezani za implementaciju mera Vlade Kosova.

Kako je navedeno, građani srpske nacionalnosti se suočavaju sa lošim kvalitetom informacija na srpskom na zvaničnim sajtovima ministarstava i agencija, sa kašnjenjem i lošim prevodom informacija, slabom funkcionalnošću ili nedostatkom Kancelarija za zapošljavanje u opštinama sa srpskom većinom, komplikovanim objašnjenjima procedura koja nisu objedinjene na jednom mestu, već se deo nalazi na sajtu Agencija za zapošljavanje, a deo na sajtu Ministarstva za finansije i transfere.

Takođe, podseća Aktiv, procedura je komplikovana i često potencijalni korisnici ove pomoći moraju da se obrate dvema institucijama: Kancelariji za zapošljavanje i Centru za socijalni rad.

“To je sve dovelo do velike konfuzije među potencijalnim korisnicima ovog paketa pomoći iz nevećinskih zajednica, što dovodi do opasnosti da pomoć ne stigne do onih kojima je ona namenjena i, vrlo verovatno, više nego neophodna”.

Zbog bojazni da bi do takve situacije moglo doći, NVO Aktiv je uputio dopis Vladi Kosova, Ministarstvu za finansije i transfere, Agenciji za zapošljavanje, Ministarstvu rada i socijalne zaštite i Instituciji Ombudsmana, sa predlogom da urade sledeće:

- Vlada Kosova treba da razmotri mogućnost produženja roka za apliciranje, za minimum 7 kalendarskih dana, čime bi se umanjio problem kašnjenja informacija i lošeg funkcionisanja sistema. Ovo produženje roka ne treba da odloži implementaciju mera za one koji su već aplicirali.

- Ispraviti prevod na srpski jezik obrazaca koji se podnose za ovu meru pomoći, u kojima će se, između ostalog, reč “polsotražioc“ zameniti izrazom „tražilac posla“ i sl. Obrasce treba, ujedno dopuniti i pisanom i grafičkom informacijom o popunjavanju obaveznih polja. Istovremeno, predlažemo da se u nedostatku e-mail adrese, a uz ostala popunjena polja, prijava tretira tehnički ispravnom, te ukoliko osoba ispunjava zahteve na kraju i dobije neophodnu pomoć.

- Ažurirati web stranicu https://aprk.rks-gov.net/sr-Latn-RS/Home/Index u delu koji se odnosi na imena gradova i mesta na srpskom jeziku u skladu sa Zakonom o upotrebi jezika na Kosovu.

- Otkloniti nedostatak u polju koji se odnosi na prijavu korisnika i odabiru jedne od opcija kojom se definiše etnička pripadnost prijavljenog dopunom goranske zajednice, koja je u procesu izrade web stranice verovatno nenamerno izostavljena.

- Proces evaluacije primljenih zahteva od strane nadležnih institucija treba da obezbedi određeni stepen fleksibilnosti po pitanju pojavljivanja manjih tehničkih propusta, a koji ne utiču na ispravnost podnetog zahteva.

Na taj način se stvaraju preduslovi da se takvi zahtevi korisnika ne odbacuju u procesu ostvarivanja ove pomoći zbog tehničkih grešaka ili sitnih administrativnih propusta. S tim u vezi, procedure u situaciji ograničene slobode kretanja su u velikoj meri zahtevale viši nivo digitalne pismenost korisnika, kako u dobijanju informacija, tako i prilikom apliciranja. Treba imati u vidu da je nedovoljno iskustvo ljudi u onlajn apliciranju moglo da dovede do proceduralnih grešaka. Takođe, slab kvalitet prevoda može dovesti do tehničkih grešaka prilikom prijavljivanja za koje korisnici ne bi smeli da snose odgovornost, niti da im iz ovih razloga bude uskraćena pomoć.

- Agencija za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, Ministarstvo za finansije i transfere i druge institucije uključene u realizaciju ovih mera treba da se pridržavaju Zakona o upotrebi jezika i Zakona o opštoj administrativnoj proceduri koji ih obavezuju da službeni jezik na kome im se stranka obrati smatraju jezikom postupka i da sve odgovore stranci upućuju na službenom jeziku koji ona koristi. Ova obaveza se odnosi na sve oblike korespodencije, uključujući i komunikaciju putem e-maila. Prema saznanjima do kojih je došao NVO Aktiv sa e-mail adrese pako15@rksgov.net korisnicima je upućivan odgovor na albanskom jeziku, uprkos činjenici da je zahtev bio podnet na srpskom jeziku.

- Čvrsto verujemo da namenjena pomoć građanima predstavlja jedan od prioriteta Vlade Kosova u kriznim vremenima, te ovom prilikom apleujemo na ulaganje dodanih napora u cilju informisanja građana o ovim merama pokretanjem snažne medijske kampanje na centralnom i lokalnom nivou. S tim u vezi, predlažemo identifikovanje lokalnih NVO u svim regionima na Kosovu koji bi se uključili i promocijom na svojim društvenim mrežama dali direktan doprinos kampanji javnog informisanja, na način na koji to NVO Aktiv već nedeljama unazad čini. Ujedno apelujemo na institucije, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou, kao i na medije, da što jasnije objasne sve procedure vezane za mere Vlade Kosova.Ostale vesti

Jevtić: Incidentima se obesmišljava povratak

Vršilac dužnosti ministra za zajednice i povratak Dalibor Jevtić ocenio je da učestala krivična dela protiv imovine povratnika i pripadnika nevećinskih zajednica predstavljaju očigledan pritisak na povratnike da ponovo napuste svoja imanja.

  • 23.05.2020
Zvaničnici čestitali Ramazanski Bajram

Politički zvaničnici čestitali su muslimanskim vernicima predstojeći Ramazanski Bajram.

  • 23.05.2020
Poljska dostavila medicinsku pomoć Kosovu
Poljski vojni kontingent iz sastava KFOR-a, pod vođstvom NATO-a, distribuirao je sanitarnu i ličnu zaštitnu opremu zdravstvenim ustanovama na Kosovu, kao deo odgovora na pandemiju Kovid-19.
  • 22.05.2020
Kosovu od SAD dodatnih 500.000 dolara za borbu protiv pandemije
Sjedinjene Američke Države su kroz agenciju za međunarodni razvoj USAID, obezbedile 500.000 dolara za podršku merama u zaštiti protiv širenja Kovida-19. Do danas, USAID je donirao oko 1,6 miliona dolara,  navodi se u saopštenju.
  • 22.05.2020
Đurić: Prošlo vreme ratnih poglavica
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, reagovao je saopštenjem na sinoćnu izjavu kosovskog predsednika Hašima Tačija o tome da “sanja da će preševsku dolinu uključiti u teritoriju Kosova”. Đurić je kazao da opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa jesu i biće deo iste države - Republike Srbije.
  • 22.05.2020
Kako proveriti status aplikacije za pomoć Vlade Kosova
Ministarstvo za finansije i transfere Kosova objavilo je telefonski broj i imejl adresu putem kojih pojedinci ili predstavnici biznisa mogu da provere šta se dešava sa njihovom aplikacijom koju su podneli za dobijanje ekonomske pomoći koju pruža Vlada Kosova tokom pandemije Kovid 19 ili da upute žalbu, ukoliko je njihov zahtev odbijen.
  • 21.05.2020