Vesti
Društvo

Tradicija i muški potomci ispred zakonskih prava žena na nasledstvo

Zakon o nasleđivanju ženama i muškarcima daje jednaka nasledna prava. U praksi, tradicionalni običaji na Kosovu daju prednost muškom potomstvu u odnosu na žensko, ukazali su građani koji su na portalu Radio Goraždevca odgovarali na pitanja u vezi sa ovom temom.
Tradicija i muški potomci ispred zakonskih prava žena na nasledstvo
Ilustracija (Foto Radio Goraždevac)

Većina građana koje je Radio Goraždevac anketirao svojim upitnikom uverena je da su tradicionalne norme još uvek ispred zakonskih kada je u pitanju nasledstvo, dok se manji broj njih samo "delimično slaže" sa tom konstatacijom.

Značajan broj intervjuisanih dama smatra da su prava naslednica u ostavinskim postupcima u kojima su učestvovale bila kršena. Sa druge strane, ima i onih koje su izjavile da u postupcima u kojima su učestvovale pravo ženskih naslednika nije prekršeno.

Ispitanici muškog pola smatraju da je razlog za mali procenat žena koje u vlasništvu poseduju nepokretnosti to što su žene žrtve tradicionalnih normi i patrijahalnog društva u kome nemaju pravo na nasledstvo. Ovaj odgovor je dala čak polovina muškaraca kojima su novinari Radio Goraždevca postavljali pitanja.

Žene su pasivne i nedovoljno se bore za ostvarivanje svojih prava, smatraju sagovornici Radio Goraždevca. Strah od borbe za svoja imovinska prava je u većini slučajeva jači od zakona zbog neželjenih posledica nasilja, odbacivanja od strane porodice, zajednice i sredine.

Jedna od sagovornica koja je kantaktirana nakon onlajn ankete (ime poznato redakciji) je kazala da žene ne koriste svoje pravo na nasledstvo zbog ukorenjenih tradicionalnih okvira, predrasuda i patrijarhalnih vrednosti. "To je glavni uzrok zbog koga se krši zakon", smatra ona.

"Prvenstveno treba omogućiti ženama da se upoznaju sa zakonom i na što više načina proširiti vidike po tom pitanju. Treba više upoznati žene o tome koja su njihova prava i šta ih sleduje, da bi sa tim znanjem žene umele da raspolažu i da se bore za ono što ih sleduje zakonski", dodala je.

Muškarci koji su odgovarali na pitanja Radio Goraždevca, njih gotovo 80 odsto, smatra da se prava žena na nasleđe krše delimično, dok je oko 20 odsto izjavilo da se prava žena na nasledstvo krše u potpunosti.

Da se žene svojevoljno odriču svog naslednog dela u korist muškog naslednika tokom ostavinske rasprave saglasni su svi muškarci koji su odgovarali na pitanja.

Nadležne institucije ne raspolažu podacima

Slaba primena zakonskog okvira u oblasti rodne ravnopravnosti i rodni stereotipi koji su ukorenjeni u kosovskom društvu produbljuju rodnu nejednakost u gotovo svim oblastima. Ovaj problem se reflektuje i na implementaciju Zakona u nasleđivanju, zbog čega je Radio Goraždevac odgovore na neka pitanja potražio i u Agenciji za rodnu ravnopravnost. Međutim, do objavljivanja ovog teksta oni nisu stigli.

U Katastarskoj službi opštine Peć su rekli da je upis imovine na oba bračna člana u stalnom porastu i poručili da su oslobođeni od plaćanja takse svi oni koji to žele da urade.

"Od 2016. godine prebacivanje imovine na bračni par je u stalnom porastu, možda i zbog uredbe koja je usvojena te godine da kada se imovina prebacuje na bračni par, onda se ne plaćaju katastarkse takse", kazao je za Radio Goraždevac Mustafa Nilja, direktor Katastra u Peći.

On je dodao da u katastru nemaju odvojene podatke o procentu vlasništva imovine koja je u posedu muškaraca, odnosno žena, ali je dodao da se po tom pitanju ništa drastično nije promenilo.

"Isto je kao i ranije, nije u porastu, ne možemo da kažemo i da podelimo muškarce i žene kao vlasnike. Mi nemamo tačne zvanične podatke u procentima koliko je žena u vlasništvu neke imovine u odnosu na muškarce", kazao je Nilja.

Za sada je nepoznato i koliko žena ostvaruje svoja prava u ostavinskim postupcima na sudu. Prema rečima Tringe Žuti, sud nije u mogućnosti da vodi takvu statistiku.

"Osnovni sud u Peći nema statističke podatke o tome koliko je žena ostvarilo pravo na imovinu ili koliko se postupaka vodi za imovinu. Zbog nedostatka osoblja mi ne možemo da se bavimo time i da imamo takve podatke. Veliki broj predmeta je u našem sudu i trenutno nemamo takve podatke, trebalo bi nam dva do tri meseca da u arhivi pogledamo tako nešto, kako bi smo imali podatke", kazala je ova službenica Osonovnog suda u Peći zadužena za saradnju sa medijima.

Značajna razlika između muškaraca i žena u pogledu vlasništva nad imovinom

Na osnovu rezultata koje je Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) dobio radeći na istraživanju "Ženska imovina i stavovi prema ženskom naslednom pravu", primećeno je da i dalje postoji značajna razlika između muškaraca i žena u pogledu imovine koja je u njihovom ličnom vlasništvu. Naime, muškarci su ti koji su najčešći vlasnici kako pokretne, tako i nepokretne imovine.

"Kada govorimo o položaju žena u naslednom pravu, norme koje su predviđene kulturom se poštuju mnogo više nego Ustavom i zakonima zagarantovana prava. To je upravo razlog zašto se žene odriču svog dela imovine u korist muških članova porodice, to se zapravo prećutno i očekuje od njih. Žene i dalje strahuju da će biti odbačene i osuđene od strane okoline, te je ovakvo njihovo pasivno ponašanje, kada govorimo o ovoj temi, u skladu sa tradicionalnim očekivanjima našeg društva. Položaj žena u naslednom pravu jedan je od najboljih pokazatelja da rodna ravnopravnost nije ostvarena u onom obimu u kojem je to bilo očekivano", kazala je Ines Aljović Mihajlović iz NVO ACDC.

Promene po pitanju prava žena na nasledstvo nisu nemoguće, ali je njihova realizacija dugotrajan proces jer aktuelni stavovi društva imaju duboke kulturološke korene koje je jako teško saseći. Da bismo došli do konačnih pomaka, uporno i naporno moramo raditi na modifikaciji i transformaciji društva i strogih patrijarhalnih stavova, predrasuda i barijera, smatraju u Centru za zastupanje demokratske kulture.

"Zato je jako važno raditi na podizanju svesti o imovinskim pravima žena, neophodno je raditi na edukaciji ne samo žena, već čitavog društva, kako bismo bili u stanju da prepoznamo i rešimo probleme ove vrste", zaključila je Ines Aljović Mihajlović.

Na Kosovu postoji nekoliko zakona i administrativnih mera koje prepleteno regulišu imovinska prava. To su: Zakon o porodici, Zakon o nasleđivanju, Administrativno uputstvo o posebnim merama za registraciju zajedničke nepokretne imovine na ime dva supružnika i nacionalna strategija za imovinska prava. Ipak, da bi se svi ovi zakoni poštovali, potrebno je raditi na njihovoj promociji sa jedne i podizanju svesti građana sa druge strane.Ostale vesti

Osmeh na dar: Širimo osmehe i motivišemo ljude da posete Kosovo

Humanitarna organizacija „Osmeh na dar“ funkcioniše već sedamnaest godina. "Imamo dva cilja, jedan je da ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji osete da nisu zaboravljeni, a drugi da oni koji nisu nikada posetili KiM dođu i osete kako narod ovde zaista živi i nose ih u srcu tokom cele godine", rekli su u podkastu Radio Goraždevca Marko Lazarević i Aleksandar Trifunović.

  • 06.02.2023
Todić najavljuje zbor sa meštanima, novom odlukom o eksproprijaciji nisu obuhvaćeni groblje i crkva
U opštini Leposavić održan je još jedan sastanak, odnosno zbor sa vlasnicima parcela čiju eksproprijaciju zahteva kosovska vlada, a novi se najavljuje za večeras. Povod je nova odluka kosovske vlade koja je doneta pre tri dana. Ovom odlukom o eksproprijaciji nisu obuhvaćene parcele na kojima se nalazi crkva i groblje u selu Dren, potvrdio je za KoSSev predsednik PO opštine Leposavić, Zoran Todić.
  • 05.02.2023
Povratnička sela od juče bez struje
Povratnička sela Osojane, Koš, Žač, Šaljinovica, Suvi Lukavac i Tučep od juče su bez struje, saznaje Kim radio.
  • 05.02.2023
Usled nevremena načinjena šteta na elektro mreži
Jak vetar i nevreme tokom jučerašnjeg dana naneo je štetu elektro mreži u više delova Kosova, pokidane su žice i oštećene bandere. Najteže su pogođeni regioni Priština, Uroševac, Mitrovica i Peć, saopšteno je iz KEDS-a.
  • 05.02.2023

Na sednici Odbora za osobe sa posebnim potrebama SO Gračanica upućen je zahtev za obezbedjivanje boljih uslova i neophodnih sredstava za njihov život.

  • 03.02.2023
Odbor za javne službe održao je prvu vanrednu sednicu. Veće angažovanje opštinske inspekcije u sprečavanju stvaranja divljih deponija, obeležavanje belih traka i stanje na putevima, ali i učestale poplave, bile su teme zasedanja. 
  • 03.02.2023