Vesti
Društvo

Šta podrazumevaju nove mere Vlade Kosova

Vlada Kosova je na današnjem sastanku usvojila nove opšte i specifične mere za sprečavanje i borbu protiv kovida-19, a mere se odnose na celu teritoriju Kosova, saopšteno je iz Vlade. 
Šta podrazumevaju nove mere Vlade Kosova
Ilustracija (Foto Freepik.com)

Odluka usvojena na današnjem sastanku Vlade Kosova uključuje sledeće mere. Odluku prenosimo u celosti. 

1. Ova odluka se odnosi na celu teritoriju Kosova.

2. Strani državljani koji ulaze na Kosovo, uključujući one sa dozvolama za privremeni ili stalni boravak na Kosovu, koji dolaze iz visoko rizičnih zemalja prema službenoj listi ECDC, moraju da imaju negativan PCR test na kovid-19 urađen u poslednja 72 sata, na osnovu principa reciprociteta.

3. Izuzeci od tačke 2 su:

3.1. Strani državljani koji uđu na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih tačaka i napuste Kosovo u roku od 3 sata preko aerodroma ili kopnenih graničnih tačaka, pod uslovom da pri ulasku potpišu deklaraciju da će napustiti Kosovo u roku od 3 sata;

3.2. Strani državljani koji rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od kovida-19;

3.3. Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom, tranzitom, pod uslovom da potpišu deklaraciju da će napustiti teritoriju Kosova u roku od 5 sati;

3.4. Strane diplomate akreditovane na Kosovu i njihove porodice.

4. Svi građani Kosova, po ulasku na Kosovo, moraju da podnesu potvrdu o negativnom PCR testu urađenom najkasnije 72 sata pre ulaska na Kosovo, u suprotnom moraju se samoizolovati 7 dana.

5. Izuzetak od tačke 4. ove odluke su građani Kosova koji su napustili Kosovo u poslednja 24 sata.

6. U javnim i privatnim institucijama imaju obavezu da se pojave na poslu samo osobe koje obavljaju osnovne usluge. Rukovodioci javnih i privatnih institucija dužni su da utvrde osnovno osoblje za potrebe ustanove po stupanju na snagu ove odluke.

7. Javni ili privatni poslodavci su treba da stvore uslove za obavljanje radnih zadataka od kuće, ostalim zaposlenima koji nisu neophodno osoblje za potrebe poslodavca. Poslodavac je dužan da u saradnji sa zaposlenima definiše radna mesta koja mogu obavljati posao od kuće.

8. U okviru Kancelarije premijera, u ministarstvu, izvršnoj agenciji, regulatornoj agenciji, uključujući njihove lokalne ogranke, službenik više rukovodeće kategorije treba da se osigura da, onoliko koliko je to moguće, javni službenici obavljaju svoj posao na distanci.

9. U vezi sa tačkom 8. u zavisnosti od prirode posla, fizičko prisustvo službenika na radnom mestu može se zahtevati samo onoliko dugo koliko je potrebno za obavljanje posla koji zahteva fizičko prisustvo. Ovo pravilo se ne primenjuje ako priroda posla službenika zahteva da oni budu fizički prisutni tokom celog radnog vremena (posebno kada se priroda posla odnosi na zdravstveni sektor, sektor bezbednosti, direktne usluge građanima, organizaciju sednica Vlade, arhiv ili druge slučajeve u zavisnosti od specifičnosti ustanove).

10. U odnosu na tačke 8. i 9. Službenici više rukovodeće kategorije i direktori odeljenja moraju biti na radnom mestu tokom celog radnog vremena. U nemogućnosti, direktora odeljenja zamenjuje šef odeljenja.

11. Nošenje maske koja prekriva nos i usta je obavezno, u svim slučajevima osim:

11.1. Dok se vozite sami ili sa užim članovima porodice;

11.2 Tokom trčanja i vožnje bicikla;

11.3 Kada šetate izvan stambenih naselja, i ne u grupama sa više od 4 osobe iz iste porodice.

12. Javne i privatne institucije dužne su da drže dezinfekciona sredstva za ruke i maske za lice na pristupačnim mestima na ulazu u zgradu i u zatvorenom prostoru.

13. Javne i privatne institucije dužne su da postave vidljive znakove o pravilima ponašanja za zaštitu od kovida-19 na ulazu svakog objekta (uključujući znak koji zabranjuje ulazak u objekat bez maski, poštovanje udaljenosti itd.)

14. Obavezuju se službenici javnih institucija, privatnih preduzeća i bilo kog drugog subjekta da vrše dezinfekciju i provetravanje zatvorenih prostora.

15. Kretanje građana je zabranjeno od 22:00 do 05:00, osim u slučajevima hitne prirode (traženje medicinske pomoći, kupovina lekova, pružanje nege ili medicinske pomoći, izbegavanje štete ili izbegavanje rizika od povrede). Slobodno kretanje je dozvoljeno u bilo koje vreme zdravstvenom, bezbednosnom osoblju, operaterima koji izvode javne radove i ekonomskim operaterima ili osoblju koje ima posebnu dozvolu Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine.

16. Sve javne i privatne institucije preduniverzitetskog obrazovanja (od 12. aprila do 18. aprila) i sve javne i privatne univerzitetske institucije od (6. aprila do 18. aprila) dužne su da organizuju onlajn sve nastavne aktivnosti. Predškolske ustanove i dalje normalno rade, poštujući mere i preporuke protiv kovid-19.

17. Izuzetak od tačke 16. je odvijanje ispita koji se mogu fizički održati u svim visokoškolskim ustanovama, javnim i privatnim, ali poštujući mere i fizičku udaljenost i vršeči podelu na grupe od po 10 ljudi.

18. Studentski domovi i menze obustavljaju svoje aktivnosti od 6. aprila do 18. aprila 2021. godine.

19. Svim javnim i privatnim institucijama svih nivoa obrazovanja zabranjeno je organizovanje vannastavnih aktivnosti, kao što su ekskurzije, grupne šetnje, razne zabave nastavnog osoblja ili učenika-studenata.

20. Ministarstvu finansija, rada i transfera naloženo je da oslobodi sve korisnike socijalnih i penzijskih šema kojima upravlja MFRT od redovnog pojavljivanja u nadležnim kancelarijama u svrhu dokaza u skladu sa zahtevima relevantnih zakona.

21. Zabranjena su sva okupljanja sa velikim rizikom od širenja zaraze, sa više od 10 osoba (sastanci, seminari, treninzi, svadbe, porodične zabave i slično). Izuzetno se zabranjuje održavanje viđenja u svrhu saučešča.

22. Izuzeci od tačke 21. su sastanci Skupštine Kosova, sastanci Vlade ili sastanci od posebnog javnog interesa.

23. Sahrane su dozvoljene samo uz učešće uže porodice.

24. Delatnost zatvorenih tržnih centara je zabranjena, izuzev osnovnih usluga u njima, kao što su prehrambene pijace i apoteke, od 6. do 18. aprila, dok je u otvorenim tržnim centrima delatnost dozvoljena uz poštovanje  mera i preporuka za kontrolu, prevenciju i borbu protiv pandemije kovid-19.

25. Zatvoreni marketi dužni su da istovremeno utvrde maksimalan broj potrošača prema pravilu - 1 osoba na 8 metara kvadratnih. Marketi su dužni da na ulazu istovremeno označe maksimalan broj dozvoljenih potrošača.

26. Potrošači su dužni da poštuju fizičku udaljenost od 2 metra.

27. Gastronomske službe dužne su da obustave svoju delatnost od 6. do 18. aprila. Iste su zabranjene u unutrašnjim prostorima gastronomskih usluga u marketima, pekarama, burekdžinicama, ćevabdžinicama, benzinskim pumpama.

28. Gastronomske usluge smeju da rade samo po principu „ponesite sa sobom“, „dostava porudžbine“ i „drive-through“ usluge.

29. U hotelima i sličnim smeštajima služenje pića i hrane je dozvoljeno samo u sobama.

30. Zabranjena je delatnost javnih stočnih pijaca i pijaca za vozila.

31. Klanje životinja je dozvoljeno samo u prostorijama koje su za to ovlašćene.

32. Javni prevoz sme da saobraća koristeći do 50 odsto kapaciteta.

33. Taksiji mogu da rade sa jednim putnikom pozadi ili tri ako su članovi iste porodice.

34. Podređenim institucijama i opštinama (poput pozorišta, biblioteka, filharmonija, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara sa grupama i slično), dozvoljeno je da rade od 5:00 do 21:00 korišćenjem do 20% prostora/površina relevannih objekata za sve aktivnosti (kako za predstave tako i za vežbe).

35. Sportske aktivnosti su dozvoljene samo u profesionalne svrhe u zatvorenom i na otvorenom bez prisustva javnosti i moraju se izvoditi u skladu sa lokalnim i međunarodnim sportskim protokolima.

36. Osim tačke 35. zabranjene su aktivnosti teretane i u zatvorenim halama.

37. Fitnes sale, teretane za individualne rekreativne aktivnosti dozvoljeno je koristiti samo na otvorenim prostorima.

38. Ministarstvo zdravlja je dužno da izda uputstva za razjašnjenje tačaka ove odluke u slučaju potrebe.

39. Ministar zdravlja, AHV i Kosovska policija dužni su da, u saradnji sa opštinskim štabovima za vanredne situacije, nadgledaju sprovođenje ove odluke i podnose Kancelariji premijera nedeljni izveštaj (svakog petka do 16:00).

40. Ministar zdravlja, AHV i NIJZ dužni su da predaju Kancelariji premijera nedeljni izveštaj (svakog petka do 16:00) o sprovođenju mera, stanju u zdravstvenim ustanovama, epidemiološkoj situaciji i prognozama za naredne dve nedelje.

41. Obavezuje se Ministarstvo zdravlja da na osnovu Zakona br. 07/L-006 o sprečavanju i suzbijanju pandemije kovid-19, na teritoriji Kosova za donošenje operativnih odluka u zavisnosti od epidemiološke situacije i preporuka NIJZ.

42. Kosovska policija i nadležni inspektorati dužni su da nadgledaju sprovođenje drugih mera i odluka pri sprovođenju zakona br. 07/L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije na teritoriji Kosova.

43. Za prekršioce mera nadležni organi su dužni da izreknu kaznene mere prema Zakonu br. 07/L-006 o prevenciji i borbi protiv pandemije kovida-19 na teritoriji Kosova i prema ostalim važečim zakonima.

44. Jedino telo koje može da tumači ovu odluku je Ministarstvo zdravlja, dok bilo koja druga institucija može da pruži objašnjenja o odgovarajućim kategorijama na koje se ova odluka odnosi, tek nakon što Ministarstvo zdravlja odobri to pojašnjenje.

45. Ukida se Vladina odluka br. 01/63 od 11.02.2021.

46. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu i važi do neke druge odluke.Ostale vesti

Porfirije: SPC uvek spremna za razgovor o miru i saradnji u regionu
Patrijarh Porfirije rekao je da je Srpska pravoslavna crkva uvek spremna za razgovor o rešavanju problema koji su prepreka miru i saradnji u regionu, kao i da, u tom smislu, izuzetno ceni napore episkopa raško prizrenskog Teodosija.
  • 21.04.2021
“Mediji da se više bave istinom, činjenicama i suštinom”
Reagujući na najnoviji izveštaj “Reportera bez granica” glavni i odgovorni urednik Radija Goraždevac Darko Dimitrijević napominje da mediji koji izveštavaju na srpskom i dalje nailaze na barijere od strane predstavnika kosovskih institucija. Katarina Marinković novinarka Medija centra iz Čaglavice ističe da ih verbalni napadi i provokacije pojedinaca zbog načina njihovog izveštavanja samo podstiču da još bolje rade svoj posao, profesionalno i odgovorno.
  • 21.04.2021
Recitacijom protiv nasilja nad Lukom
U Gračanici je i danas održan još jedan vid protesta zbog napada na devetnaestogodišenjeg Luku Dimitrijevića. Naime, gimnazijalke Anđela i Mila su recitovanjem pesama pružile podršku pretučenom mladiću.  Istovremeno, predstavnici civilnog društva su ponovo zatražili veću bezbednost za stanovništvo.
  • 21.04.2021
GR: Počela sancija ulice i kanalizacione mreže u romskoj mahali
Timovi odeljenja Javnih službi i JKP “Ekologija” počeli su sa uređenjem "Kajmakčalanske ulice" u romskoj mahali u Gračanici, navodi se u objavi na Fejsbuk nalogu.
  • 20.04.2021
Udruženje novinara Kosova zabrinuto zbog stanja slobode medija
Uruženje novinara Kosova izrazilo je zabrinutost zbog izveštaja organizacije "Reporteri bez granica" o stanju slobode medija na Kosovu za 2021. godinu, koji pokazuje da je Kosovo palo za osam mesta i sada se nalazi na 78. mestu u svetu, po slobodi štampe, prenosi Reporteri.
  • 20.04.2021
GR: Održava se performans
U Gračanici, ispred Omladinskog saveta održava se performans "Prilog za harač" kojim civilno društvo ukazuje na, kako navode, bezrazložno kažnjavanje oca Luke Dimitrijevića.
  • 20.04.2021