Škola evropskih integracija, peti ciklus

Kosovska fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa NVO "Aktiv" i Evropskim pokretom u Srbiji i ove godine organizuje Školu evropskih integracija. 

Podeli ovaj članak sa:
  • Ilustracija (Foto europa.eu)

Organizatori pozivaju sve zainteresovane službenike javnih institucija i institucija lokalne samouprave, članove organizacija civilnog društva, predstavnike medija i poslovnog sektora, kao i studente postdiplomskih studija da se prijave za novi, peti ciklus predavanja u EU školi.

Ove godine biće novina u vidu specijalizovanih radionica koje će se baviti vladavinom prava i održivim razvojem. Program EU škole će početi zajedničkom radionicom koja će se održati na Kopaoniku ili u Vrnjačkoj Banji početkom jula. Na početnoj radionici polaznicima će biti predstavljene osnove nastanka i funkcionisanja Evropske unije, kroz osvrt na njen istorijat, institucije, ekonomski sistem i ključne oblasti posebnih politika. Uz osnove, zajednička radionica će se fokusirati i na odnos EU i Zapadnog Balkana, proces stabilizacije i pridruživanja i novu Strategiju proširenja EU, kao i na konkretne koristi za zemlje regiona (poput instrumenata pomoći EU).

Nakon početne radionice, program škole će se odvijati po tematskim grupama. Po tri dvodnevne radionice za svaku od grupa će se održavati svake druge nedelje, na srpskom jeziku. Vodiće ih renomirani stručnjaci iz oblasti evropskih integracija, u periodu od septembra do kraja novembra 2018. Kandidati se moraju opredeliti za jednu od dve ponuđene tematske oblasti pri konkurisanju:

Vladavina prava – koja obuhvata tri tematske radionice:

1. "Watchdog" aktivnosti NVO – kako i koliko civilno društvo i mediji mogu da doprinesu unapređenju vladavine prava kroz proces pristupanja EU? Dvodnevna radionica će biti posvećena praćenju primene i evaluaciji zakona, odnosno reformi koje su od posebnog značaja za lokal, kao i izradi "shadowreports" kao oruđu za skretanje pažnje na te teme. Uz teorijska znanja o procesu kreiranja i praćenja javnih politika, predavači će primeniti "case-study" primere specijalizovanih NVO. Prvog dana, uz teorijska znanja, predavači će predstaviti različite pristupe i mehanizme za praćenje reformi u oblasti vladavine prava sa posebnim akcentom na primeru praćenja reforme javne uprave. Drugog dana, poseban naglasak biće na ulozi medija u praćenju reformi i rada institucija, a predavači će pričati o saradnji medija i organizacija civilnog drištva i praktičnim veštinama istraživačkog novinarstva, uz primere iz prakse.

2. Vladavina prava na lokalu – dvodnevna radionica će biti posvećena transparentnosti i inkluzivnosti lokalne vlasti, od lokalnih izbora, do praćenja trošenja lokalnih budžetskih sredstava u skladu sa potrebama lokalnog stanovništva. Uz "teorijska" znanja o EU standardima i načinima participacije stanovništva u lokalnoj vlasti koja će predstaviti eksperti iz Beograda, polaznici će od praktičara iz prve ruke čuti više o tome kako na najefikasniji način lokalna administracija, lokalne organizacije civilnog drištva i građani mogu sarađivati. Deo radionice će biti fokusiran na inicijativu koja za cilj ima posmatranje izbora.

3. Bezbednost – radionica posvećena pitanjima bezbednosti i slobode, uključujući lokalni, regionalni i evropski kontekst. Zašto su pravda, sloboda i bezbednost jedno od ključnih poglavlja u fokusu pregovora o članstvu zemalja (potencijalnih) kandidata u EU i šta to podrazumeva? Koje nadležnosti ima EU i koji su zajednički evropski standardi u oblasti bezbednosti i sloboda? Fokus radionice biće usmeren na teme azila, migracija, kontrole granica, Šengena i carinske saradnje, policijske saradnje, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i droga, a predavači će poseban akcenat staviti na značaj regionalne saradnje u ovom polju za lokalnu zajednicu, kao i uloge organizacija civilnog drištva u praćenju ove oblasti objašnjene kroz primere dobre prakse i "case-study" pristup. Radionica obuhvata četiri predavanja na kojima će se govoriti o "watchdog" aktivnostima, praćenju reformi i pregovora u okviru pregovora o pristupanju EU, mehanizmima poput NKEU, a posebno o saradnji policije; kao i pitanjima azila, vizne politike i migracija. Polaznici će iz prve ruke ispratiti proces praćenja i ključne alatke koje "watchdog" organizacije koriste u svakodnevnom radu.

Zaštita životne sredine i ekološka politika – koja obuhvata tri tematske radionice:

1. Zaštita životne sredine i ekološka politika – dvodnevna radionica će, uz učešće predavača iz Srbije i sa Kosova, osim ključnih standarda u okviru pregovora o pristupanju EU kroz "case-study" pristup polaznicima približiti teorijska znanja i primere dobre prakse u oblasti zaštite životne sredine, koje mogu primeniti i u svojoj sredini. Radionica obuhvata i uključivanje kancelarija pri opštinama koje se bave ovom temom i lokalnih NVO. Tematski će biti pokriveni aspekti značaja zaštite životne sredine, razvoj ekološke politike u kontekstu evropskih integracija, kao i ključni izazovi u procesu evropskih integracija.

2. Prirodni resursi: energetski potencijali na lokalu – tematska dvodnevna radionica će, uz učešće predavača iz Srbije i sa Kosova, pružiti teorijska znanja o obnovljivim (energija vetra, vode, geotermalna, solarna i bio energija) i neobnovljivim izvorima energije (fosilna goriva i rude i minerali), politikama koje EU sprovodi u ovoj oblasti, ali i o praksama u regionu, poput hroničnog problema energetskog siromaštva. Drugi deo radionice će biti usmeren na "case-study" sa polaznicima koji će razmatrati pitanja i slučajeve od posebnog značaja ekološkog, ali i ekonomskog značaja za lokalnu zajednicu na severu Kosova.

3. Lokalni ekonomski razvoj i socijalno preduzetništvo - dvodnevna radionica će se fokusirati na pitanja lokalnog ekonomskog razvoja, korišćenja EU fondova za prekograničnu saradnju, kao i potencijala socijalnog preduzetništva koje predstavlja sve veći činilac u podršci lokalnog ekonomskog razvoja. Predavači će polaznicima uz teorijska predavanja kroz "case-study" pristup predstaviti primere dobre prakse, uz pomoć praktičara koji će kao gostujući predavači polaznicima predstaviti primere dobre prakse kroz svoje uspešne projekte i aktivnosti.

Tokom programa biće organizovane i dve studijske posete (Beogradu i Prištini), kao i jedan regionalni seminar. Svi troškovi biće pokriveni od strane organizatora.

Prijave su otvorene kako za nove, tako i za polaznike prethodnih ciklusa Škole evropskih integracija. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti:
- Tako što će svoju biografiju i popunjenu prijavu poslati na: sei@ngoaktiv.org (Formular za prijavu)
- Lično, tako što ćete svoju biografiju i popunjenu prijavu dostaviti u kancelarijama NVO "Aktiv", Kralja Petra I 183a, Severna Mitrovica.

Prijavu možete preuzeti ovde, a krajnji rok za prijavljivanje je 28. jun 2018.

Ukoliko imate nedoumica ili pitanja, dodatna obaveštenja možete dobiti slanjem mejla sa upitom na sei@ngoaktiv.org ili pozivom na telefonski broj +381 62 1665447.

Školu evropskih integracija organizuje Kosovska fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i NVO "Aktiv".

Ostale vesti

© Copyright 2000-2013 Radio KIM. All Rights Reserved.
created by:   W3Industry izrada web sajta cms SEO

Vrh strane