Vesti
Društvo

„Pravo na povratak je zagarantovano Ustavom Kosova“

Misija OEBS na Kosovu predstavila je u Prištini izveštaj pod nazivom „Procena dobrovoljnog povratka na Kosovo“, koji pruža pregled celokupne situacije povratka. „Veoma je važno poštovati prava svih povratnika“, poručio je šef ove misije Jan Bratu.
„Pravo na povratak je zagarantovano Ustavom Kosova“
Sa predstavljanja izveštaja (Foto Kim)

Izveštaj pruža pregled pravnog okvira koji se koristi u procesu povratka i njegovu primenu na Kosovu, kao što su informacije o imovinskim pravima relevantnim za raseljena lica i povratnike, procenu bezbednosne situacije za povratnike i pregled procesa pronalaženja trajnih rešenja za raseljena lica sa Kosova.

Šef Misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu kazao je da je od velikog značaja primena novog okvira i poštovanje prava povratnika.

„Raseljena lica treba da budu u mogućnosti da se slobodno kreću, da budu u stanju da mirno uživaju u svom posedu, da se poštuje njihov porodični i privatni život i da ne budu diskriminisani. Pravo na povratak je sadržano u međunarodnom pravu i zagarantovano ustavom i zakonodavstvom Kosova“, rekao je Bratu.

Genaralni sekretar Ministarstva za zajednice i povratak Nenad Stojčetović je rekao da su u prethodnom periodu, do donošenja nove Uredbe o raseljenim licima 2017. godine imali tri dokumenta, te da je ključni momenat kod donošenja nove Uredbe da ona reguliše sva pitanja koja su od vitalnog značaja za povratak.

„Ono što su bili izazovi u prethodnom periodu jeste da pomenuta tri dokumeta nisu u dovoljnoj meri objašnjavala koji je način ostvarivanja prava raseljenih lica i kako mogu da se vrate u mesto raseljeništva. Ili ono što je Ministarstvo zagovaralo poslednjih godina, a to je mogućnost da se raseljeni vrate na mesto gde se osećaju bezbednim ili gde smatraju da će njihov ostanak ekonomski biti održiv“.

Kao prioritet za narednu godnu Ministarstvo za zajednice i povratak u Vladi Kosova je predvidelo davanje predloga za donošenje Zakona za raseljena lica, istakao je Stojčetović.

Generalana sekretarka Ministarstva administracije i lokalne samouprave Rozefa Ukimeraj smatra da su Opštine dužne da uspostave Kancelarije za zajednice i povratak i time uspostave komunikaciju sa raseljenim licima.

„Povratak je ustavno pravo, samim tim su Opštine dužne da uspostave opštinske Kancelarije za zajendice i povratak, da poseduju odgovarajući broj službenika i da imaju odgovarajuće resurse kako bi obavljali svoju dužnost. Na osnovu podataka sa kojim Ministarstvo raspolaže u 37 opština ove Kancelarije za zajednicu i povratk funkcionišu“, kazala je Ukimeraj.

Direktor Odeljenja za javnu bezbednost Policija Kosova pukovnik Gazmend Hodža poručio je da će u narednom periodu, na osnovu preporuka iz izveštaja, raditi na tome da unaprede svoj posao, kao i da je veliki broj slučaja završen, ali i da je veoma bitno regovati na vreme i prijaviti slučaj, a ne čekati da prođe duži period.

„Policija Kosova je institucija koja pruža bezbednost svim građanima, posebno marginalizovanim grupama ili zajednicama koje su na neki način diskrimisane. Preporuke koje su navedene u izveštaju takođe se odnose na pitanje bezbednosti i u potpunosti se slažem sa njima“, kazao je Hodža.

Na Kosovo se vratila 28.111 osoba, od oko 220.000 koliko je raseljeno tokom i nakon sukoba 1999. godine, uključujući i nasilje iz 2004. saopštio je OEBS u Prištini. Izveštaj obrađuje povratak od 2015. do kraja 2018. godine i ističe da se u tom periodu na Kosovo vratilo 2.209 raseljenih osoba.

Srbi su se uglavnom vratili u opštine u kojima čine većinsku zajednicu, kao što su Štrpce, Gračanica, Novo Brdo i Ranilug, ali je primetan povratak i u druga mesta, uključujući Obilić, Istok, Klinu i Gnjilane, dok su se Romi, Aškalije i Egipćani vratili u opštine za koje se zna da u njima tradicionalno žive pripadnici njihovih zajednica.

Nakon predstavljanja izveštaja prikazan je i dokumentarni film o povratku pod nazivom „Biti svoj na svome“, autorke Anđelke Ćup koji predstavlja uvid u pojedinačne slučajeve raseljenih lica i poteškoće sa kojima se suočavaju nakon povratka na Kosovo.Ostale vesti

Štrpce: Nastavljeni radovi na izgradnji minihidrocentrale

Na lokaciji „Obe reke“ i izvorišnom kraku reke Kaluđerke koja naselje Štrpce napaja pijaćom vodom nastavljeni su radovi na izgradnji minihidrocentrale.

  • 14.08.2020
Hoće SMS da bude pogrešan...
Više građana obratilo se redakciji RTV Kim sa primedbom da su najpre dobili SMS poruke u kojima je navedeno da pomoć od 130 evra koju je odobrila Vlada Kosova za socijalno ugrožena lica mogu da podignu, ali da im je ubrzo zatim stigla nova poruka sa obaveštenjem da prethodna poruka greška i da im pomoć nije odobrena. Iz Ministrastva rada i socijalnog staranja potvrdili su da je u pitanju tehnička greška, i da se žalbe mogu podneti Centru za socijalni rad.
  • 14.08.2020
Vladika Teodosije vraćen sa Jarinja, nisu mu dali da prenese med za manastir

Vladika Raško-prizrenski Teodosije vraćen je sinoć sa punkta Jarinje, pošto mu službenici kosovske carinske službe nisu dozvolili da prenese dve kante meda za manastir Gračanicu.

  • 14.08.2020
Nastavljeni radovi na putu Dečani-Plav kroz zaštićenu zonu manastira
I pored vrlo eksplicitne zabrane gradnje magistralnih i tranzitnih puteva kroz specijalne zaštićene zakone u kosovskom zakonu o Specijalnim zonama, nedvosmislenog stava Saveta za implementaciju ovog zakona i stava međunarodnih predstavnika na Kosovu da je gradnja magistralnog puta Dečani-Plav kroz zaštićenu zonu manastira protivzakonit akt, lokalne kosovske vlasti u Dečanima, uz podršku nadležnih u Prištini, krenule su ovih dana sa intenzivnim radovima unutar zaštićene zone, saopšteno je iz Eparhije Raško-prizrenske.
  • 14.08.2020
Produženo kretanje na severu Kosova

Građani severa Kosova od danas će moći da se kreću sat i po vremena duže, potvrdio je za Radio Kontakt Plus, portparol Kosovske policije za region Sever, poručnik Branislav Radović.

  • 13.08.2020
Detaljan plan nastave u srednjim školama
Ministarstvo prosvete pripremilo je za srednje škole dva modela nastave po kojima može da se realizuje planirani program - nastava po kombinovanom modelu i nastava na daljinu. U učionicama će biti najviše 15 đaka, svaki će sedeti sam u klupi, a biće obustavljene sve aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola.
  • 12.08.2020