„Nasilje u porodici je zločin“

Misija Oebsa predstavila je u Prištini izveštaj o bezbednosti žena na Kosovu. Ova studija napravljena je pred obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka kampanje 16 dana aktivizma. Anketa koja je sprovedena među 1990 ispitanica pokazuje da je 54 % žena na Kosovu, nakon navršene 15 godine, od svog partnera doživelo neki oblik nasilja, bilo fiziko, seksualno ili psihološko.

Podeli ovaj članak sa:
  • Zajednička fotografija učesnika konferencije (Foto Kim)

Zabrnjivajući podaci ovog istraživanja govore da čak 64 % ispitanih žena smatra da je nasilje od strane partnera, poznanika ili čak nepoznatih osoba veoma uobičajeno. Više ispitanih Albanki, nego Srpkinja smatra da nasilje izaziva sama žena. Šef misije Oebs Jan Bratu kaže da ova anketa predstavlja dobru polaznu osnovu da se stvari na Kosovu menjaju, pre svega zakonski propisi.

„Na osnovu podataka Policije Kosova samo u prvih šest meseci u 2019. godini bilo je šest slučajeva ubistava, četiri u kojima je muž ubio suprugu i samim time je muž počinio ubistvo. U poslednjoj decini je povećan broj žena koje su ubili muževi. Mnoge majke takođe trpe nasilje od svojih sinova. To je pitanje ili problem koji uključuje sve u porodici“, kaže ambasador Oebsa.

Iako je nasilje u porastu, malo je žena koje ga prijavljuju jer veruje da problem mora ostati unutar porodice, zaključak je ovog izveštaja.

"Podaci koji su analizirani u našoj anketi pokazuju da samo 2% žena prijavljuju najozbiljniji oblik ili vid nasilja koji je počinio partner, uključujući i silovanje policiji i socijalnim ustanovama. Samo 1/3 žena smatra da su dobro ili veoma dobro obaveštene o uslugama koje se pružaju", ističe Bratu.

Na isti problem je ukazala i šefica Kancelarije EU na Kosovu Natalija Apostolova. Kao poseban problem ona je istakla nepoverenje žrtava u institucije i pravosudni sistem.

„Mnoge žene ne veruju odgovornim institucijama, kao što su policija, pravosuđe ili socijalni i zdravstveni sektor. Žrtve moraju da osete da su sigurne da progovore. Iz tog razloga mora uložiti više ljudskih resursa, a posebno finansijskih sredstava da se uspostavi sistem potpune zaštite žrtava“, kaže Apostolova.

Iako su kosovske institucije pokazale spremnost da se suoče sa nasiljem u porodici, podaci iz istraživanja govore da je ono široko rasprostranjeno u kosovskom društvu, upozorava Vljora Nuši iz organizacije UN Women. Ona ističe da je potrebno ohrabriti žrtve da prijave nasilje.

„Moramo naučiti naše sunove, muškarce da poštuju žene, devojčice, devojke. Jedino na taj način možemo da utičemo na te patrijarhalne odnose u kući, da pokažemo da je nasilje u porodici zločin, krivično delo a ne samo neprihvatljiva društvena pojava“, kazala je Nuši.

Predsednik Kosova Hašim Tači kaže da je svestan problema sa kojim se Kosovo susreće po pitanju nasilja nad ženama, te da podaci iz istraživanja pozivaju na ozbiljnu debatu u kosovskom društvu po pitanju osnaživanja žena.

„Uvek treba da budemo svesni da emancipacija žena na Kosovu, pre svega znači emancipaciju celog društva, osnaživanja principa i samim tim slobode i dostojanstva je nešto što se odnosi na celo društo na Kosovu“, kazao je Tači.

Nacionalni koordinator za borbu protiv nasilja u porodici Naim Ćeljaj smatra da rodno zasnovano nasilje i neravnopravni položaj žena je problem koji ima duboke korene kroz istoriju. Izveštaj Oebsa, prema njegovim rečima, samo potvrđuje koliko se krše ljudska prava na Kosovu.

„Kosovo danas ima efikasan mehanizam aza zaštitu žena od svih oblika ili vidova nasilja. Međutim, moram da kažem da na osnovu baze podataka slučajeva nasilja u porodici preko 1700 slučajeva je trenutno prijaveljno, tako da to ukazuje na učestalost ali država preduzima mere da se pozabavi rešavanjem problema i da se spreči ova ružna pojava“, kaže on.

U izveštaju pod nazivom „Anketa o dobrobiti i bezbednosti žena na Kosovu“ se navodi da su Srpkinje na kosovu spremnije da govore o nasilju i prijave ga. Prema podacima iz izveštaja one češće nego Albanke (34% prema 18%) kažu da su doživele fizičko ili seksualno nasilje. Uprkos ovakvim rezultatima, izveštaj potvrđuje da ne postoji dovoljna spremnost da se nasilje prijavi policiji.

 

 

Ostale vesti

© Copyright 2000-2013 Radio KIM. All Rights Reserved.
created by:   W3Industry izrada web sajta cms SEO

Vrh strane