Vesti
Drugi pišu

Poslanici malo rade, a mnogo zarađuju

Prihodi poslanika Skupštine Kosova za jedan mesec prelaze iznos od 2000 evra. Međutim, neretko se dešava da se oni samo potpišu na listu prisutnih i ne prisustvuju plenarnoj sednici, čime često onemogućavaju glasanje zbog nedostatka kvoruma.
Poslanici malo rade, a mnogo zarađuju
Skupština Kosova (Foto arhiva Kim)

Predstavnici civilnog društva na Kosovu kažu da poslanike treba za ovakve postupke sankcionisati. U međuvremenu, u Skupštini kažu da je količina vremena koje će poslanici provesti u skupštinskoj sali stvar njihove volje.

I ovaj saziv Skupštine Kosova suočava se sa nedostatkom poslanika u sali za plenarne sednice.

Neretko, kada poslanici napuste salu, usvajanje zakona i skupštinske rasprave moraju biti odloženi za narednu sednicu. Rad ne napuštaju samo poslanici opozicionih partija, već i oni na vlasti.

Artan Murati iz Kosovskog demokratskog instituta, naziva ovo anomalijom u radu Skupštine i smatra da poslanici koji ne učestvuju u radu Skupštine, već se samo potpišu – treba da budu kažnjeni.

„Ono što je moguće učiniti je kazniti poslanike koji dođu, potpišu se i ne učestvuju u radu Skupštine, oduzimanjem dnevnice, jer bi ovo možda bila i jedna od prvih polaznih tačaka koja bi možda težila tome da se po ovom aspektu makar malo disciplinuju poslanici. Mi smo i u toku radnih grupa za novi pravilnik o radu skupštine, stalno pozivali na uvođenje sankcija prema poslanicima, međutim kod parlamentarnih grupa nema neke velike spremnosti da uzmu u obzir ove predloge, a zbog činjenice da ne žele da kazne sami sebe,“ kaže Artan Murati.

Rasim Alija iz D4D, s druge strane, kaže da je rad Skupštine Kosova degradirao i da trenutno, Skupština nije mesto gde se razmatraju i usvajaju zakoni.

„To je nasleđen problem od prošlih saziva, međutim ni ovaj saziv Skupštine se ne razlikuje. Rad Skupštine je sada u potpunosti omalovažen i to zbog pogrešnih razloga – Skupština najmanje služi za razmatranje i usvajanje zakona i sprovođenje drugih zakonodavnih inicijativa koje teže uređivanju sistema funkcionisanja vlasti. Skupština se najviše koristi za ostvarivanje materijalne dobiti kroz visoke plate koje dobijaju poslanici za učestvovanje na sednicama odbora, pre svega. Deo dnevnica poslanici primaju i za učešće na plenarnim sednicama Skupštine Kosova, čak iako nisu prisutni i ne daju doprinos za koji su izabrani od građana Republike Kosovo. To je realnost u kojoj se sada nalazimo. Skupština Kosova je preobražena u mesto koje se koristi za dobit“, kaže Rasim Alija.

Smatra da je potrebno da se promeni kultura političkog delovanja i odgovornost svakog poslanika.

Skupština Kosova upitana je da li ima nameru da preduzme mere povodom tih slučajeva.

„Učestvovanje poslanika prati se preko potpisa. Vreme boravka u sali ostavljeno je na volju poslanika/ce“, kaže se u odgovoru Skupštine.

U Republici Kosovo gde se mesečne plate kreću od 130 do iznad 400 evra, poslanici Skupštine Kosova imaju platu pet puta veću od prosečne plate u zemlji.

Kosovo se 19 godina nakon rata suočava sa visokim stepenom siromaštva i nezaposlenosti.

Stepen nezaposlenosti dostigao je više od 26 odsto, a u međuvremenu, tokom nekoliko godina, nije bilo ni ekonomskog porasta većeg od četiri odsto.

Osim mesečne plate od oko 1500 evra mesečno, 120 poslanika Skupštine Republike Kosovo uživa i prava na dodatna novčana sredstva za svaku svoju aktivnost. Oni dobijaju po 240 evra za dve sednice mesečno.

Dobijaju i dodatak od 160 evra za učešće na sastancima skupštinskih odbora.

Problem sa neučestvovanjem na sednicama, Murati iz KDI-a smatra, mogu lako da reše, ali nedostaje politička volja parlamentarnih grupa.

„Ovo veoma lako može da se reguliše pravilnikom o radu Skupštine koji je prošao prvo čitanje. I dalje postoji mogućnosti da se ulože amandmani i da se dodaju novi članovi koji će do detalja regulisati ovo pitanje. I zakonom bi se moglo regulisati, ali je najjednostavniji način da se reguliše preko pravilnika o radu Skupštine, koji je već u proceduri. Međutim, potrebna je politička volja parlamentarnih grupa“, kaže on.

Pravilnikom o radu Skupštine Republike Kosovo, definiše se da osim prava na mesečna primanja, poslanici imaju pravo i na troškove boravka i putovanja unutar i van zemlje po službenoj dužnosti.

Zatim, poslanici primaju i dodatne dnevnice za učestvovanje na sednicama skupštinskih odbora i troškove za telefon i gorivo.Ostale vesti

Sakib Ademović dok spava u Prizrenu, sanja o Bosni
Sakib Ademović već 28 godina živi nedaleko od Prizrena na jugozapadu Kosova, a stalno sanja Gornje Vrsinje kod Vlasenice u Bosni i Hercegovini (BiH), odakle je rodom.
  • 11.05.2022
Kako razumeti globalni Indeks medijskih sloboda
Najnoviji indeks medijskih sloboda Reportera bez granica treba čitati na novi način i u kontekstu nove metodologije.
  • 07.05.2022
Nemačka gura pregovore Srbije i Kosova
Prvi veliki balkanski zadatak novog nemačkog kancelara je obavljen: u Berlin su došli i Vučić i Kurti, političari u čijim je rukama rešenje trenutno najvećeg političkog problema na Balkanu - odnosa Srbije i Kosova.
  • 05.05.2022
Novinari optužuju Vladu Kosova za ’’nedostatak saradnje’’
Protekla 2021. godina nije bila laka za novinarsku profesiju, ocenjuju iz Udruženja novinara Kosova, te dodaju da je sličan trend nastavljen i u prva četiri meseca 2022. godine.
  • 03.05.2022
’’Nemam para ni da se lečim’’: Sa nadničarima u Prizrenu za 1. maj
Sedat Damka iz Prizrena već osamnaest godina radi svakojake poslove na dnevnicu, kojom izdržava svoju petočlanu porodicu.
  • 01.05.2022
Srbija, Rusija i politika: Da li je Putin promenio stav o Kosovu
Paralela predsednika Rusije, u kome je separatističke regione u Ukrajini uporedio sa Kosovom, za neke je označila najavu razlaza sa Srbijom i put ka priznanju nezavisnosti.
  • 29.04.2022