Vesti
Drugi pišu

Imovina i prihodi poslanika Srpske liste u kosovskoj skupštini

Kosovska agencija za borbu protiv korupcije objavila je izveštaje o imovini visokih javnih zvaničnika na Kosovu za 2020. godinu. U skladu sa zakonodavstvom na Kosovu, ovi zvaničnici u obavezi su da na godišnjem nivou agenciji prijave stanje sopstvene imovine, kao i imovine članova porodice.
Imovina i prihodi poslanika Srpske liste u kosovskoj skupštini
Srpska lista (Foto Kosovo onlajn)

Javni zvaničnici u obavezi su da prijave pokretnu i nepokretnu imovinu, akcije u privrednim društvima, hartije od vrednosti, ušteđeni novac u banci i drugim finansijskim institucijama, zaduženja prema fizičkim i pravnim licima, kao i godišnje prihode, kako svoje, tako i članova porodice.

Srpski poslanici u skupštini Kosova, prema onome što su prijavili u odnosu na prethodnu godinu uglavnom su povećali gotovinsko stanje na bankovnim računima, i uvećali godišnja primanja.

U nastavku pročitajte šta su od imovine i prihoda prijavili srpski poslanici u Skupštini Kosova. Informacije objavljene u tekstu preuzete su iz prijava imovine koje su dostavili ovoj agenciji.

BRANISLAV NIKOLIĆ

U odnosu na prethodnu godinu, poslanik Nikolić je ovog puta prijavio dve funkcije. Novina u njegovoj imovinskoj karti je i automobil kupljen 2020. godine ali i uvećanje godišnjih prihoda za više od 25,000 evra u odnosu na prošlu godinu.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2 (1 – 2020. godine)

Poslanik, Skupština Kosova
Član upravnog organa, SO Štrpce
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 258,500 evra

Kuća, 320 m2, u vrednosti od 100,000 evra, poreklo imovine: “zarada radom u Avganistanu”, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave
Objekat benzinska stanica i plac, 25,53 ari u vrednosti od 158,500 evra, poreklo imovine: sudsko rešenje P.BR 36/2018 , godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 31,900 evra,

Auto u vrednosti od 31.900 evra,godina sticanja: 2020, poreklo imovine: zarada od plate, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 35.000 evra kredita

Kredit u vrednosti od 25.000 evra, svrha: „kupovina liva“, trajanje kredita:.2018-2021, obaveza podnosioca prijave
Kredit u vrednosti od 10.000 evra, svrha: sređivanje kuće, trajanje kredita: 2016-2021, obaveza supružnika
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: (77,825.19, valuta nije naznačena 2020. godine)

77,871 (77,825 – 2020. godine) valuta nije naznačena, institucija: NLB, Štrpce, vlasnik: podnosilac prijave
7,900, valuta nije naznačena, institucija: NLB, Štrpce, vlasnik: podnosilac prijave
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 42,767 evra (17,345 evra – 2020. godine)

24,850 (neto iznos, 2,070 mesečno), vrsta prihoda – plata, izvor: skupština
7,775 (neto, 647 mesečno), vrsta prihoda – nadoknada, izvor: SO Štrpce
2,864 , izvor: Trust
6,426 (neto iznos, 535 mesečno), vrsta prihoda – plata supružnika, izvor: Opština Štrpce
852, izvor: Trust


IGOR SIMIĆ

Poslanik Simić nije prijavio nikakve promene u odnosu na njegovo imovinsko stanje od prethodne godine.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 3

Poslanik, Skupština Kosova
Predsednik nadzornog odbora, JP Mreža Most
Asistent, Ekonomski fakultet
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 35,000 evra

Porodični stan, 45 m2 u vrednosti od 15,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2012, vlasništvo: zajedničko
Podrumske prostorije, 231 m2 u vrednosti od 20.000 evra,poreklo imovine: kupovina/kredit, godina sticanja: 2020, vlasništvo: zajedničko
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: /

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 55.000 evra kredita

Kredit u vrednosti od 30.000 evra, svrha: dug na osnovu kredita, trajanje kredita: 03.2020-03.2024, obaveza podnosioca prijave
Kredit u vrednosti od 25.000 evra, svrha: dug na osnovu kredita, trajanje kredita: 09.2019-09.2026, obaveza podnosioca prijave
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 10.688 evra + 115.000 dinara

10,688.00 evra,institucija: NLB, Severna Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave
40.000 dinara,institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave
60.000 dinara,institucija: Pošta, Severna Mitrovica, vlasnik, podnosilac prijave
15,000 dinara,institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik: supružnik
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 40,072 evra

19.962 evra (neto iznos, 1.663 mesečno), vrsta prihoda: naknada podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
4.060 evra (neto iznos, 338 mesečno), vrsta prihoda: naknada podnosioca prijave, izvor: JP Mreža Most
9,050 evra (neto iznos, 754 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Ekonomski fakultet
7,000 evra (neto iznos 583 mesečno)vrsta prihoda: plata supružnika, izvor: Medicinska škola

IVAN TODOSIJEVIĆ

Poslanik Todosijević je ove godine prijavio pad vrednosti njegovih nepokretnosti za 10,000 evra, kao i pokretne imovine za 11,000 evra. Ove godine prijavio je samo jedan automobil. Pored toga, prijavljena je manja suma ukupnih prihoda njega i članova njegove porodice nego 2020. Ipak, ušteđevina koju je prijavio, u odnosu na prethodnu godinu porasla je za 11 hiljada.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

Poslanik u Skupštini Kosova
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 126,000 evra (136.000 evra – 2020.)

Porodična kuća, 150 m2 u vrednosti od 65,000 evra (80.000 evra 2020.), poreklo imovine: izgradnja, godina sticanja: 1956 (1970 – 2020), vlasništvo: roditelj
Stan, 47 m2 u vrednosti od 58,000 evra (56.000 evra 2020-),poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2017, vlasništvo: podnosilac prijave
Garađa, 12 m2 u vrednosti od 3,500 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2017, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 18,000 evra (29.000 evra 2020 – dva automobila)

Auto u vrednosti od 18.000 evra,godina sticanja: 2017, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 14,336, (3.000 u 2020. godini))

14,336,institucija: “NLB bank”, Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 49,919 (55.740 evra – 2020.)

20,063 (neto iznos;671 evra mesečno)vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
10,576 evra (neto iznos, 881 evra mesečno),vrsta prihoda: plata ponosioca prijave, izvor: Opština. Zvečan
8.400 evra (neto iznos, 700 mesečno), vrsta prihoda: lični dohodak supružnika, izvor: Zdravstveni centar, Mitrovica
8,000 evra (neto iznos, 666 mesečno),vrsta prihoda: penzija roditelja, izvor: nije navedeno, Švajcarska
2,880 evra (neto iznos, 240 mesečno),vrsta prihoda: penzija roditelja, izvor: nije naznačeno, Švajcarska

MILJANA NIKOLIĆ

Poslanica Nikolić je u odnosu na prošlu godinu prijavila jedan automobil manje ali zato i povećanje štedenje za oko 35,000 evra više od prethodne godine kao i povećanje godišnjih prihoda za oko 5,000 evra.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

Poslanica u Skupštini Kosova
Spec. anesteziologije sa reanimatologijom, Kliničko-bolnički centar, Dom zdravlja
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 60.000 evra

Stan 1/3, 64 m2 u vrednosti od 30,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2019, vlasništvo: roditelj
Stan, 56 m2 u vrednosti od 30.000 evra, poreklo imovine: kupljen, godina sticanja: 2016, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 3,000 (6,000 evra – dva automobila u 2020. godini)

Auto u vrednosti od 3,000 evra, godina sticanja – 2012, poreklo imovine: nasledstvo, vlasništvo: roditelj
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 48.201 evra + 71,202 dinara (13.268 evra + 30.219 dinara u 2020. godini)

3,633 evra, institucija: NLB, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
33,135 evra, institucija: „NLB“, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
71,202 dinara, institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
13 evra, institucija: „NLB“, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
970 evra, institucija: „NLB“ Trust, vlasnik – podnosilac prijave
10,450 evra, institucija: KB, vlasnik podnosilac prijave
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 35,315 evra (30.149 evra u 2020.)

23,315 evra (neto iznos, 1.942 mesečno),vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: poslanik
12,000 evra (neto iznos, 1.000 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: KBC DZ

MILOŠ PEROVIĆ

Novina u prijavljenoj imovini poslanika Perovića je da je tokom 2020. godine pribavio dva automobila ali i gotovina u iznosu od skoro 13,000 evra na bankovnom računu. S druge strane, ove godine prijavio je za 7000 evra manje godišnje prihode u odnosu na prošlu godinu.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

Poslanik u Skupštini Kosova
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 155.000 evra

Kuća, 130 m2 u vrednosti od 70,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 1987, vlasništvo: roditelj
Stan, 51 m2 u vrednosti od 25,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godinja sticanja: 2005, vlasništvo: roditelj
Vikendica, 80 m2 u vrednosti od 25.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja 2008, vlasništvo: podnosilac prijave
Stan, 41 m2 u vrednosti od 35.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2019, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 12,000 evra

Auto u vrednosti od 8,000 evra, godina sticanja – 2020, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave
Auto u vrednosti od 4,000 evra, godina sticanja – 2020, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 12,796 evra

12,796 evra, institucija: ProCredit, Priština, vlasnik – podnosilac prijave
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 31,721 evra (38.986 evra u 2020.)

22,182 evra (neto iznos, 1848 mesečno), izvor prihoda: Skupština, Priština
8,238 evra (neto iznos, 686 mesečno), vrsta prihoda: naknada, izvor prihoda: Opštinska uprava, Zubin Potok
701 evro, vrsta prihoda: trust
600 evra (neto iznos, 50 mesečno), vrsta prihoda: stipendija roditelja, izvor: Trepča

JASMINA DEDIĆ

Poslanica Dedić u svoju prijavu ove godine dodala je primanja iz kosovske skupštine, te su zato ove godine ukupni godišnji prihodi Dedić uvećani za 20 hiljada evra.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

Poslanica u Skupštini Kosova
Prosvetni savetnik, Školska uprava
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 82 hiljade evra (80.000 evra u 2020)

Stan, 36 m2 u vrednosti od 26.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2008, vlasništvo: supružnik
Stan, 46 m2 u vrednosti od 26.000 evra, poreklo imovine: poklon, godina sticanja: 2010, vlasništvo: podnosilac prijave
Stan, 64 m2 u vrednosti od 30.000 evra, poreklo imovine: dobijen od radne ustanove, godina sticanja: 1981, vlasništvo: roditelj
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 3,500 evra (4.000 evra u 2020. godini)

Auto u vrednosti od 3.500 evra,godina sticanja svojine: 2013, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: supružnik
PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 3,289 evra kredita

Kredit u vrednosti od 3,289 evra, svrha: nije naznačeno, trajanje kredita: 3 godine, obaveza supružnika
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 47,536 (26.560 evra u 2020. godini)

12,000 evra (neto iznos, 1000 mesečno),vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Školska uprava
23,140 evra (neto iznos, 1928 mesečno)vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
4,476 evra (neto iznos, 373 mesečno)vrsta prihoda: plata supružnika, izvor: Opština, Mitrovica
3,840 evra (neto iznos, 320 mesečno)vrsta prihoda: penzija supružnika, izvor: MUP
4,080 evra (neto iznos, 340 mesečno)vrsta prihoda: plata deteta, izvor: opština


LJUBINKO KARADŽIĆ

Poslanik Karadzić kao i poslanica Dedić ove godine beleže značajno uvećanje godišnjih prihoda, prvenstveno zbog toga što su ove godine u prijavu imovine uneli i svoja poslanička primanja.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

Poslanik u Skupštini Kosova
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 1.550.000 evra

Kuća, 140 m2 u vrednosti od 100.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2005, vlasništvo: podnosilac prijave
Zemlja, 25.700 m2 u vrednosti od 1.300.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2016, vlasništvo: podnosilac prijave
Šuma, 1.800 m2 u vrednosti od 90.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2016, vlasništvo: zajedničko
Stan, 58 m2 u vrednosti od 60.000 evra, poreklo imovine: stambeni kredit, godina sticanja: 2019, vlasništvo: zajedničko
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 15.000 evra (18.000 evra u 2020.)

Auto u vrednosti od 15.000 evra, godina sticanja: 2018, poreklo imovine: stečeno, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 30.000 evra kredita

Kredit u vrednosti od 30.000 evra, svrha: stambeni, trajanje kredita: 6 godina, obaveza supružnika
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 36,262 (6,000, valuta nije precizirana, 2020. godine)

9,423,institucija: Komercijalna banka, Gračanica, vlasnik: podnosilac prijave
10,566,institucija: Komercijalna banka, Gračanica, vlasnik: podnosilac prijave
16,273, institucija: Raiffeisen Bank, Gračanica, vlasnik: podnosilac prijave
(Podnosilac prijave nije precizirao valutu. S obzirom na to da je na Kosovu zvanična valuta evro, ova prijava bi u evrima morala da bude popunjena. Pojedini zvaničnici naznačavali su kada su koristili druge valute. Ipak, pošto je u ovom slučaju reč o Komercijalnoj banci koja posluje po srpskom sistemu, u dinarima, ne isključujemo mogućnost da su ovi iznosi u dinarskoj vrednosti)

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 44,898 (26.000 evra u 2020.)

13,000 evra (neto iznos, 1.083 mesečno),vrsta prihoda: zarada podnosioca prijave, izvor: „radni odnos“, Gračanica
200 evra (neto iznos, 933 evra mesečno),vrsta prihoda: zarada supružnika, izvor: „radni odnos“, Gračanica
20,698 evra (neto iznos, 1,724 evra mesečno), vrsta prihoda: zarada podnosioca prijave, izvor: poslanik, Priština

SLAVKO SIMIĆ

Poslanik Simić u ovogodišnju prijavu naveo je i novo angažovanje, načelnik Kosovsko-mitrovačkog okruga u srpskom sistemu. Pored toga, ovaj poslanik prijavio je povećanje godišnjih prihoda za oko 17,000 evra.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2 (1 u 2020.)

Poslanik Skupština Kosova
Radnik okruga
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: /

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: / (auto od 7.000 evra 2020. godine)

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 13,500, potrošački kredit, trajanje, 3 godine

PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 74,033 valuta nije naznačena (73.672 evra u 2020.)

57,800 (57,831 evro 2020), institucija: Komercijalna banka, Zvečan, vlasništvo: podnosilac prijava (zajedničko 2020)
10,533 (15.841 evra 2020), institucija: Rajfajzen banka, Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijava (zajedničko 2020)
5,700 (valuta nije naznačena), institucija: Komercijalna banka, Zvečan, vlasništvo: supružnik
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 47,402 evra (29.526 evra u 2020)

29,242 evra (neto iznos, 2,436 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
10,440 evra (neto iznos, 870 mesečno), vrsta prihoda: plata supruge, izvor: obdanište, Leposavić
7,720 evra (neto iznos, 643 mesečno), vrsta prihoda, plata podnosioca prijave, izvor: Okrug, Mitrovica

ZORAN MOJSILOVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 3 (2 u 2020. godini)

Poslanik u Skupštini Kosova,
Sportski radnik, Sportski centar Mitrovica
„Asistent sa doktoratom“, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 106.000 evra

Stan, 64 m2 u vrednosti od 32.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave
Stan, 64 m2 u vrednosti od 32.000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supruga
Stan, 30 m2 u vrednosti od 18.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko
Stan, 40 m2 u vrednosti od 24.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 11.000 evra

Automobil u vrednosti od 7.400 evra, godina sticanja: 2017, poreklo imovine: lično, vlasništvo: podnosilac prijave
Automobil u vrednosti od 3.600 evra, godina sticanja: 2019, poreklo imovine: lično, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA:

Kredit u vrednosti od 15.000 evra, svrha: kupovina stana, trajanje kredita: 12.02.2020 – 01.09.2021, obaveza podnosioca prijave
504 evra, svrha: “lični troškovi”, trajanje: 12 meseci, obaveza podnosioca prijave
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 12 evra i 16,632 dinara (5.330 evra 2020. godina)

12 evra, institucija: TEB Banka, Priština, vlasništvo: podnosilac prijave
11,962 dinara, istitucija: Poštanska štedionica, vlasništvo: podnosilac prijave
4,670 dinara, istitucija: Komercijalna banka, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 31,480 (30.275 evra 2020. godine)

23,301 evra (neto iznos, 1,941 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
5,937 evra, vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, sportskog radnika, izvor: Sportski centar Severna Mitrovica
876 evra, vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, asistenta sa doktoratom, , izvor: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
1,366 evra, vrsta prihoda: Trusti 10%

VERICA ĆERANIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

Poslanica u Skupštini Kosova
Ekonomista, Nacionalna služba za zapošljavanje
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 67.000 evra

Stan, 56 m2 u vrednosti od 25.000 evra, poreklo imovine: nasleđe od roditelja, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supružnik
Kuća, 48 m2 sa 10.7 ari zemlje u vrednosti od 42.000 evra,poreklo imovine: nasleđe od roditelja, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supružnik (napomena podnosioca prijave: od ukupne povrišine kuće u vlasništvu supružnika, polovina pripada sestri supruga)
Stan, 46.57 m2, vrednost nije navedena, poreklo imovine: službeni stan za korišćenje, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 4.000 evra

Automobil u vrednosti od 4.000 evra, godina sticanja: 2014, poreklo imovine: poklon od roditelja, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 9.634 evra

Kredit u vrednosti od 7.557 evra, svrha: kredit, trajanje kredita:11.09.2021, obaveza podnosioca prijave
2,000 evra, master kartica NLB Banka
Kredit u vrednosti od 8,390 evra, svrha: kredit, trajanje kredita:10.03.2022, obaveza podnosioca prijave
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 21,821 (valuta nije precizirana) (30.061 u 2020)

2,326, institucija: NLB; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
18,905, institucija: NLB; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
4, institucija: Komercijalna banka; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
564, institucija: Poštanska štedionica; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
22, institucija: NLB, Mitrovica, vlasništvo: deca
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 50,683 (37.847 evra u 2020. godini)

24,783 evra (neto iznos, 2,065 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
12,920 evra (neto iznos, 1.076 mesečno), vrsta prihoda: zarada podnosioca prijave, izvor: NSZ
5,200 evra (neto iznos, 433 mesečno),vrsta prihoda: zarada, izvor: NSZ
7,780 evra (nesto iznos 648 mesečno),vrsta prihoda: zarada, dete, izvor: ZZJZOstale vesti

Srbija - Kosovo: Šta sledi posle dogovora u Briselu?
Kako dogovor o tablicama postignut u Briselu ocenjuju Srbi, a kako Albanci? Šta kažu u Beogradu, a šta u Prištini? I šta se može očekivati dalje?
  • 25.11.2022
Berlin traži da Srbija i Kosovo reše spor
Nemačka vlada je pozvala vlasti u Srbiji i na Kosovu da međusobne napetosti reše konstruktivnim dijalogom. "Razočarani smo što dve strane nisu mogle da se dogovore o rešavanju aktuelne krize", rekao je portparol vlade u Berlinu Štefen Hebeštrajt.
  • 23.11.2022
Koha: Donošenje Zakona o saradnji opština Kosova rešenje za problema sa ZSO
Usvajanje novog zakona pod nazivom "Zakon o međuopštinskoj saradnji i koordinaciji", bilo bi rešenje za prevazilaženje višegodišnjeg ćorsokaka oko formiranja Zajednice opština sa srpskom većinom (ZSO), piše u nedavno procurelom "non-pejperu" u koji je imao uvid portal prištinskog lista Koha.net.
  • 15.11.2022
Kleving: Kosovo mora da iznese predlog za srpsku manjinu
Nemački stručnjak za Balkan Konrad Kleving u intervjuu za Dojče vele ocenjuje koje su to prednosti, a koje mane nemačko-francuskog predloga rešenja za Kosovo i Srbiju.
  • 15.11.2022
Peca Popović: Dobrota nije privilegija jednog naroda
„Sve najlepše dolazi sa Kosova - najlepše pesme, najlepše boje, najlepši ukusi i najčasniji ljudi“, ovim rečima se pre nekoliko dana mitrovičkoj publici obratio jedan od najvećih muzičkih novinara na jugoslovenskim prostorima, Petar Peca Popović citirajući svog prijatelja, istoričara, profesora i diplomatu, Dušana Batakovića, kojem je obećao da će zajedno sa njim doći na Kosovo.
  • 12.11.2022
Nemačko-francuski predlog: najbolja moguća ponuda?
Nemačko-francuski predlog za rešavanje kosovskog problema nije naišao na odobravanje u Beogradu. Da li je to ipak prilika za "kompromis" ili pre svega ponuda da "Srbija prizna realnost"?
  • 10.11.2022