Vesti
Drugi pišu

Imovina i prihodi poslanika Srpske liste u kosovskoj skupštini

Kosovska agencija za borbu protiv korupcije objavila je izveštaje o imovini visokih javnih zvaničnika na Kosovu za 2020. godinu. U skladu sa zakonodavstvom na Kosovu, ovi zvaničnici u obavezi su da na godišnjem nivou agenciji prijave stanje sopstvene imovine, kao i imovine članova porodice.
Imovina i prihodi poslanika Srpske liste u kosovskoj skupštini
Srpska lista (Foto Kosovo onlajn)

Javni zvaničnici u obavezi su da prijave pokretnu i nepokretnu imovinu, akcije u privrednim društvima, hartije od vrednosti, ušteđeni novac u banci i drugim finansijskim institucijama, zaduženja prema fizičkim i pravnim licima, kao i godišnje prihode, kako svoje, tako i članova porodice.

Srpski poslanici u skupštini Kosova, prema onome što su prijavili u odnosu na prethodnu godinu uglavnom su povećali gotovinsko stanje na bankovnim računima, i uvećali godišnja primanja.

U nastavku pročitajte šta su od imovine i prihoda prijavili srpski poslanici u Skupštini Kosova. Informacije objavljene u tekstu preuzete su iz prijava imovine koje su dostavili ovoj agenciji.

BRANISLAV NIKOLIĆ

U odnosu na prethodnu godinu, poslanik Nikolić je ovog puta prijavio dve funkcije. Novina u njegovoj imovinskoj karti je i automobil kupljen 2020. godine ali i uvećanje godišnjih prihoda za više od 25,000 evra u odnosu na prošlu godinu.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2 (1 – 2020. godine)

Poslanik, Skupština Kosova
Član upravnog organa, SO Štrpce
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 258,500 evra

Kuća, 320 m2, u vrednosti od 100,000 evra, poreklo imovine: “zarada radom u Avganistanu”, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave
Objekat benzinska stanica i plac, 25,53 ari u vrednosti od 158,500 evra, poreklo imovine: sudsko rešenje P.BR 36/2018 , godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 31,900 evra,

Auto u vrednosti od 31.900 evra,godina sticanja: 2020, poreklo imovine: zarada od plate, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 35.000 evra kredita

Kredit u vrednosti od 25.000 evra, svrha: „kupovina liva“, trajanje kredita:.2018-2021, obaveza podnosioca prijave
Kredit u vrednosti od 10.000 evra, svrha: sređivanje kuće, trajanje kredita: 2016-2021, obaveza supružnika
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: (77,825.19, valuta nije naznačena 2020. godine)

77,871 (77,825 – 2020. godine) valuta nije naznačena, institucija: NLB, Štrpce, vlasnik: podnosilac prijave
7,900, valuta nije naznačena, institucija: NLB, Štrpce, vlasnik: podnosilac prijave
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 42,767 evra (17,345 evra – 2020. godine)

24,850 (neto iznos, 2,070 mesečno), vrsta prihoda – plata, izvor: skupština
7,775 (neto, 647 mesečno), vrsta prihoda – nadoknada, izvor: SO Štrpce
2,864 , izvor: Trust
6,426 (neto iznos, 535 mesečno), vrsta prihoda – plata supružnika, izvor: Opština Štrpce
852, izvor: Trust


IGOR SIMIĆ

Poslanik Simić nije prijavio nikakve promene u odnosu na njegovo imovinsko stanje od prethodne godine.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 3

Poslanik, Skupština Kosova
Predsednik nadzornog odbora, JP Mreža Most
Asistent, Ekonomski fakultet
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 35,000 evra

Porodični stan, 45 m2 u vrednosti od 15,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2012, vlasništvo: zajedničko
Podrumske prostorije, 231 m2 u vrednosti od 20.000 evra,poreklo imovine: kupovina/kredit, godina sticanja: 2020, vlasništvo: zajedničko
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: /

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 55.000 evra kredita

Kredit u vrednosti od 30.000 evra, svrha: dug na osnovu kredita, trajanje kredita: 03.2020-03.2024, obaveza podnosioca prijave
Kredit u vrednosti od 25.000 evra, svrha: dug na osnovu kredita, trajanje kredita: 09.2019-09.2026, obaveza podnosioca prijave
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 10.688 evra + 115.000 dinara

10,688.00 evra,institucija: NLB, Severna Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave
40.000 dinara,institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave
60.000 dinara,institucija: Pošta, Severna Mitrovica, vlasnik, podnosilac prijave
15,000 dinara,institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik: supružnik
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 40,072 evra

19.962 evra (neto iznos, 1.663 mesečno), vrsta prihoda: naknada podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
4.060 evra (neto iznos, 338 mesečno), vrsta prihoda: naknada podnosioca prijave, izvor: JP Mreža Most
9,050 evra (neto iznos, 754 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Ekonomski fakultet
7,000 evra (neto iznos 583 mesečno)vrsta prihoda: plata supružnika, izvor: Medicinska škola

IVAN TODOSIJEVIĆ

Poslanik Todosijević je ove godine prijavio pad vrednosti njegovih nepokretnosti za 10,000 evra, kao i pokretne imovine za 11,000 evra. Ove godine prijavio je samo jedan automobil. Pored toga, prijavljena je manja suma ukupnih prihoda njega i članova njegove porodice nego 2020. Ipak, ušteđevina koju je prijavio, u odnosu na prethodnu godinu porasla je za 11 hiljada.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

Poslanik u Skupštini Kosova
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 126,000 evra (136.000 evra – 2020.)

Porodična kuća, 150 m2 u vrednosti od 65,000 evra (80.000 evra 2020.), poreklo imovine: izgradnja, godina sticanja: 1956 (1970 – 2020), vlasništvo: roditelj
Stan, 47 m2 u vrednosti od 58,000 evra (56.000 evra 2020-),poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2017, vlasništvo: podnosilac prijave
Garađa, 12 m2 u vrednosti od 3,500 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2017, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 18,000 evra (29.000 evra 2020 – dva automobila)

Auto u vrednosti od 18.000 evra,godina sticanja: 2017, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 14,336, (3.000 u 2020. godini))

14,336,institucija: “NLB bank”, Mitrovica, vlasnik: podnosilac prijave
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 49,919 (55.740 evra – 2020.)

20,063 (neto iznos;671 evra mesečno)vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
10,576 evra (neto iznos, 881 evra mesečno),vrsta prihoda: plata ponosioca prijave, izvor: Opština. Zvečan
8.400 evra (neto iznos, 700 mesečno), vrsta prihoda: lični dohodak supružnika, izvor: Zdravstveni centar, Mitrovica
8,000 evra (neto iznos, 666 mesečno),vrsta prihoda: penzija roditelja, izvor: nije navedeno, Švajcarska
2,880 evra (neto iznos, 240 mesečno),vrsta prihoda: penzija roditelja, izvor: nije naznačeno, Švajcarska

MILJANA NIKOLIĆ

Poslanica Nikolić je u odnosu na prošlu godinu prijavila jedan automobil manje ali zato i povećanje štedenje za oko 35,000 evra više od prethodne godine kao i povećanje godišnjih prihoda za oko 5,000 evra.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

Poslanica u Skupštini Kosova
Spec. anesteziologije sa reanimatologijom, Kliničko-bolnički centar, Dom zdravlja
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 60.000 evra

Stan 1/3, 64 m2 u vrednosti od 30,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2019, vlasništvo: roditelj
Stan, 56 m2 u vrednosti od 30.000 evra, poreklo imovine: kupljen, godina sticanja: 2016, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 3,000 (6,000 evra – dva automobila u 2020. godini)

Auto u vrednosti od 3,000 evra, godina sticanja – 2012, poreklo imovine: nasledstvo, vlasništvo: roditelj
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 48.201 evra + 71,202 dinara (13.268 evra + 30.219 dinara u 2020. godini)

3,633 evra, institucija: NLB, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
33,135 evra, institucija: „NLB“, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
71,202 dinara, institucija: Komercijalna banka, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
13 evra, institucija: „NLB“, Severna Mitrovica, vlasnik – podnosilac prijave
970 evra, institucija: „NLB“ Trust, vlasnik – podnosilac prijave
10,450 evra, institucija: KB, vlasnik podnosilac prijave
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 35,315 evra (30.149 evra u 2020.)

23,315 evra (neto iznos, 1.942 mesečno),vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: poslanik
12,000 evra (neto iznos, 1.000 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: KBC DZ

MILOŠ PEROVIĆ

Novina u prijavljenoj imovini poslanika Perovića je da je tokom 2020. godine pribavio dva automobila ali i gotovina u iznosu od skoro 13,000 evra na bankovnom računu. S druge strane, ove godine prijavio je za 7000 evra manje godišnje prihode u odnosu na prošlu godinu.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

Poslanik u Skupštini Kosova
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 155.000 evra

Kuća, 130 m2 u vrednosti od 70,000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 1987, vlasništvo: roditelj
Stan, 51 m2 u vrednosti od 25,000 evra, poreklo imovine: kupovina, godinja sticanja: 2005, vlasništvo: roditelj
Vikendica, 80 m2 u vrednosti od 25.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja 2008, vlasništvo: podnosilac prijave
Stan, 41 m2 u vrednosti od 35.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2019, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 12,000 evra

Auto u vrednosti od 8,000 evra, godina sticanja – 2020, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave
Auto u vrednosti od 4,000 evra, godina sticanja – 2020, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 12,796 evra

12,796 evra, institucija: ProCredit, Priština, vlasnik – podnosilac prijave
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 31,721 evra (38.986 evra u 2020.)

22,182 evra (neto iznos, 1848 mesečno), izvor prihoda: Skupština, Priština
8,238 evra (neto iznos, 686 mesečno), vrsta prihoda: naknada, izvor prihoda: Opštinska uprava, Zubin Potok
701 evro, vrsta prihoda: trust
600 evra (neto iznos, 50 mesečno), vrsta prihoda: stipendija roditelja, izvor: Trepča

JASMINA DEDIĆ

Poslanica Dedić u svoju prijavu ove godine dodala je primanja iz kosovske skupštine, te su zato ove godine ukupni godišnji prihodi Dedić uvećani za 20 hiljada evra.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

Poslanica u Skupštini Kosova
Prosvetni savetnik, Školska uprava
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 82 hiljade evra (80.000 evra u 2020)

Stan, 36 m2 u vrednosti od 26.000 evra, poreklo imovine: kupovina, godina sticanja: 2008, vlasništvo: supružnik
Stan, 46 m2 u vrednosti od 26.000 evra, poreklo imovine: poklon, godina sticanja: 2010, vlasništvo: podnosilac prijave
Stan, 64 m2 u vrednosti od 30.000 evra, poreklo imovine: dobijen od radne ustanove, godina sticanja: 1981, vlasništvo: roditelj
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 3,500 evra (4.000 evra u 2020. godini)

Auto u vrednosti od 3.500 evra,godina sticanja svojine: 2013, poreklo imovine: kupovina, vlasništvo: supružnik
PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 3,289 evra kredita

Kredit u vrednosti od 3,289 evra, svrha: nije naznačeno, trajanje kredita: 3 godine, obaveza supružnika
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 47,536 (26.560 evra u 2020. godini)

12,000 evra (neto iznos, 1000 mesečno),vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Školska uprava
23,140 evra (neto iznos, 1928 mesečno)vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
4,476 evra (neto iznos, 373 mesečno)vrsta prihoda: plata supružnika, izvor: Opština, Mitrovica
3,840 evra (neto iznos, 320 mesečno)vrsta prihoda: penzija supružnika, izvor: MUP
4,080 evra (neto iznos, 340 mesečno)vrsta prihoda: plata deteta, izvor: opština


LJUBINKO KARADŽIĆ

Poslanik Karadzić kao i poslanica Dedić ove godine beleže značajno uvećanje godišnjih prihoda, prvenstveno zbog toga što su ove godine u prijavu imovine uneli i svoja poslanička primanja.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 1

Poslanik u Skupštini Kosova
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 1.550.000 evra

Kuća, 140 m2 u vrednosti od 100.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2005, vlasništvo: podnosilac prijave
Zemlja, 25.700 m2 u vrednosti od 1.300.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2016, vlasništvo: podnosilac prijave
Šuma, 1.800 m2 u vrednosti od 90.000 evra, poreklo imovine: nasleđe, godina sticanja: 2016, vlasništvo: zajedničko
Stan, 58 m2 u vrednosti od 60.000 evra, poreklo imovine: stambeni kredit, godina sticanja: 2019, vlasništvo: zajedničko
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 15.000 evra (18.000 evra u 2020.)

Auto u vrednosti od 15.000 evra, godina sticanja: 2018, poreklo imovine: stečeno, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 30.000 evra kredita

Kredit u vrednosti od 30.000 evra, svrha: stambeni, trajanje kredita: 6 godina, obaveza supružnika
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 36,262 (6,000, valuta nije precizirana, 2020. godine)

9,423,institucija: Komercijalna banka, Gračanica, vlasnik: podnosilac prijave
10,566,institucija: Komercijalna banka, Gračanica, vlasnik: podnosilac prijave
16,273, institucija: Raiffeisen Bank, Gračanica, vlasnik: podnosilac prijave
(Podnosilac prijave nije precizirao valutu. S obzirom na to da je na Kosovu zvanična valuta evro, ova prijava bi u evrima morala da bude popunjena. Pojedini zvaničnici naznačavali su kada su koristili druge valute. Ipak, pošto je u ovom slučaju reč o Komercijalnoj banci koja posluje po srpskom sistemu, u dinarima, ne isključujemo mogućnost da su ovi iznosi u dinarskoj vrednosti)

PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 44,898 (26.000 evra u 2020.)

13,000 evra (neto iznos, 1.083 mesečno),vrsta prihoda: zarada podnosioca prijave, izvor: „radni odnos“, Gračanica
200 evra (neto iznos, 933 evra mesečno),vrsta prihoda: zarada supružnika, izvor: „radni odnos“, Gračanica
20,698 evra (neto iznos, 1,724 evra mesečno), vrsta prihoda: zarada podnosioca prijave, izvor: poslanik, Priština

SLAVKO SIMIĆ

Poslanik Simić u ovogodišnju prijavu naveo je i novo angažovanje, načelnik Kosovsko-mitrovačkog okruga u srpskom sistemu. Pored toga, ovaj poslanik prijavio je povećanje godišnjih prihoda za oko 17,000 evra.

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2 (1 u 2020.)

Poslanik Skupština Kosova
Radnik okruga
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: /

PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: / (auto od 7.000 evra 2020. godine)

PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 13,500, potrošački kredit, trajanje, 3 godine

PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 74,033 valuta nije naznačena (73.672 evra u 2020.)

57,800 (57,831 evro 2020), institucija: Komercijalna banka, Zvečan, vlasništvo: podnosilac prijava (zajedničko 2020)
10,533 (15.841 evra 2020), institucija: Rajfajzen banka, Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijava (zajedničko 2020)
5,700 (valuta nije naznačena), institucija: Komercijalna banka, Zvečan, vlasništvo: supružnik
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 47,402 evra (29.526 evra u 2020)

29,242 evra (neto iznos, 2,436 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština
10,440 evra (neto iznos, 870 mesečno), vrsta prihoda: plata supruge, izvor: obdanište, Leposavić
7,720 evra (neto iznos, 643 mesečno), vrsta prihoda, plata podnosioca prijave, izvor: Okrug, Mitrovica

ZORAN MOJSILOVIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 3 (2 u 2020. godini)

Poslanik u Skupštini Kosova,
Sportski radnik, Sportski centar Mitrovica
„Asistent sa doktoratom“, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 106.000 evra

Stan, 64 m2 u vrednosti od 32.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave
Stan, 64 m2 u vrednosti od 32.000 evra, poreklo imovine: nasledstvo, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supruga
Stan, 30 m2 u vrednosti od 18.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko
Stan, 40 m2 u vrednosti od 24.000 evra, poreklo imovine: lično, godina sticanja: 2018, vlasništvo: zajedničko
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 11.000 evra

Automobil u vrednosti od 7.400 evra, godina sticanja: 2017, poreklo imovine: lično, vlasništvo: podnosilac prijave
Automobil u vrednosti od 3.600 evra, godina sticanja: 2019, poreklo imovine: lično, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA:

Kredit u vrednosti od 15.000 evra, svrha: kupovina stana, trajanje kredita: 12.02.2020 – 01.09.2021, obaveza podnosioca prijave
504 evra, svrha: “lični troškovi”, trajanje: 12 meseci, obaveza podnosioca prijave
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 12 evra i 16,632 dinara (5.330 evra 2020. godina)

12 evra, institucija: TEB Banka, Priština, vlasništvo: podnosilac prijave
11,962 dinara, istitucija: Poštanska štedionica, vlasništvo: podnosilac prijave
4,670 dinara, istitucija: Komercijalna banka, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 31,480 (30.275 evra 2020. godine)

23,301 evra (neto iznos, 1,941 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
5,937 evra, vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, sportskog radnika, izvor: Sportski centar Severna Mitrovica
876 evra, vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, asistenta sa doktoratom, , izvor: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
1,366 evra, vrsta prihoda: Trusti 10%

VERICA ĆERANIĆ

PRIJAVLJENE FUNKCIJE: 2

Poslanica u Skupštini Kosova
Ekonomista, Nacionalna služba za zapošljavanje
PRIJAVLJENA NEPOKRETNA IMOVINA: 67.000 evra

Stan, 56 m2 u vrednosti od 25.000 evra, poreklo imovine: nasleđe od roditelja, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supružnik
Kuća, 48 m2 sa 10.7 ari zemlje u vrednosti od 42.000 evra,poreklo imovine: nasleđe od roditelja, godina sticanja: 2016, vlasništvo: supružnik (napomena podnosioca prijave: od ukupne povrišine kuće u vlasništvu supružnika, polovina pripada sestri supruga)
Stan, 46.57 m2, vrednost nije navedena, poreklo imovine: službeni stan za korišćenje, godina sticanja: 2009, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENA POKRETNA IMOVINA: 4.000 evra

Automobil u vrednosti od 4.000 evra, godina sticanja: 2014, poreklo imovine: poklon od roditelja, vlasništvo: podnosilac prijave
PRIJAVLJENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA: 9.634 evra

Kredit u vrednosti od 7.557 evra, svrha: kredit, trajanje kredita:11.09.2021, obaveza podnosioca prijave
2,000 evra, master kartica NLB Banka
Kredit u vrednosti od 8,390 evra, svrha: kredit, trajanje kredita:10.03.2022, obaveza podnosioca prijave
PRIJAVLJENA GOTOVINA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: 21,821 (valuta nije precizirana) (30.061 u 2020)

2,326, institucija: NLB; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
18,905, institucija: NLB; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
4, institucija: Komercijalna banka; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
564, institucija: Poštanska štedionica; Mitrovica, vlasništvo: podnosilac prijave
22, institucija: NLB, Mitrovica, vlasništvo: deca
PRIJAVLJENI GODIŠNJI PRIHODI: 50,683 (37.847 evra u 2020. godini)

24,783 evra (neto iznos, 2,065 mesečno), vrsta prihoda: plata podnosioca prijave, izvor: Skupština Kosova
12,920 evra (neto iznos, 1.076 mesečno), vrsta prihoda: zarada podnosioca prijave, izvor: NSZ
5,200 evra (neto iznos, 433 mesečno),vrsta prihoda: zarada, izvor: NSZ
7,780 evra (nesto iznos 648 mesečno),vrsta prihoda: zarada, dete, izvor: ZZJZOstale vesti

Čorba bez klin(ov)a: O činu potpisivanja Temeljnog ugovora između Crne Gore i SPC
Desilo se, eto, i to: Dritan Abazović, premijer Crne Gore i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije potpisali su trećeg avgusta u prepodnevnim satima u Podgorici Temeljni ugovor o odnosima između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Dokument je potpisan i ništa se nije desilo.
  • 06.08.2022
Ljudi iznad svakog straha
U Crkvi Svetog Ilije okupili su se Srbi da obeleže slavu. Hram vučitrnskih Srba podseća na spaljenu katakombu. Od fresaka na zidovima ostali su samo tamne mrlje i ispucali malter pa se tek poneki lik nazire iza gareži.
  • 04.08.2022
RSE: Milioni Srbije za osobe i firme sa ’’crne liste’’ SAD
Pojedinci i firme sa "crne liste" Sjedinjenih Američkih Država, kojima je Vašington uveo sankcije zbog sumnji na međunarodni organizovani kriminal, iz budžeta države Srbije dobijaju milionske poslove, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa (RSE).
  • 25.07.2022
Dilema oko statusa kandidata za EU
Šta Zapadni Balkan može da očekuje na samitu EU koji se održava krajem ove sedmice? Da li će te zemlje na putu ka EU prestići Ukrajina i Moldavija? Evo nekih izvoda iz nemačke štampe.
  • 21.06.2022
Šolc izoštrio poruke, Vučić navodno iznenađen
Nešto optimizma oko "evropske perspektive" palo je u senku suprotstavljenih stavova kancelara Šolca i predsednika Vučića o Kosovu i sankcijama protiv Rusije, kažu sagovornici DW.
  • 11.06.2022
Most preko Bojane će spojiti Crnu Goru i Albaniju
Plan Albanije i Crne Gore je da zajednički do 2024. godine izgrade most preko reke Bojane (alb. Buna), koji će spajati Ulcinj - najjužniju crnogorsku opštinu i letovalište Velipolje u Albaniji.
  • 10.06.2022