ŽENSKE TAJNE

Intrigantna emisija koja razbija zid ćutanja o teškom položaju kosovskih žena, koje su odrasle, žive i rade u patrijarhalnoj sredini, pokušavajući da se izbore za svoje mesto i poboljšaju položaj u društvu.

Podeli ovaj članak sa:

ŽENSKE TAJNE se bave utvrđivanjem osnovnih problema sa kojima se susreću žene na Kosovu i što šire informisanje o svim mogućnostima i vidovima pružanja pomoći i pravne zaštite koje im stoje na raspolaganju.

Od okončanja rata na Kosovu, gotovo sve srpske žene južno od Ibra žive u izolovanim seoskim sredinama. Pored onih koje tu odranije žive, u ova srpska sela pridošle su i žene koje su morale da odu iz kosovskih gradova, prinuđene da zamene urbani način života sa ruralnim.

U ovim sredinama, u kojima dominira patrijahalni način života, položaj žena često je veoma težak. One su podređene muškarcima, mnoge od njih su nedovoljno obrazovane domaćice a devojke su često osobe sa smanjenom mogućnošću obrazovanja i otežanom perspektivom napredovanja u profesiji. Mnoge od njih suočavaju se i sa različitim oblicima nasilja u prodici i na radnim mestima, ali ti slučajevi ostaju najčešće neprijavljeni, ili čak doživljavani kao normalni, zbog tradicionalnog doživljaja položaja žene u društvu.

Žene u pretežno spskim sredinama na Kosovu predstavljaju dvostruko ugroženu grupaciju. Sa jedne strane, tu je sva problematika etničkih i političkih tenzija, a sa druge njihova rodna ugroženost u okviru sopstvene etničke zajednice i sopstvenih porodica. Poseban problem predstavlja činjenica da većina srpskih žena u ovim seoskim sredinama nije upoznata sa mogućnostima obrazovanja, edukacije, različitih vidova pomoći i pravne zaštite koje im stoje na raspolaganju.