Blog

Tragom Mandele

Da vidimo šta se sve zaboravlja. Nevladine organizacije su institucije koje rade nezavisno od bilo kog oblika vlasti. Izvori finansiranja mogu da budu različiti. Mogu biti finansirane od strane vlade i u toj situaciji svoj nevladin status održavaju isključenjem predstavnika vlasti.

"Ako želiš mir sa svojim neprijateljem, moraš sarađivati sa svojim neprijateljem. Onda on postane tvoj partner."

Nelson Rolilala Mandela, (18.7. 1918. - 5.12. 2013.)


U pregovorima dva premijera, a posredstvom EU, u pogledu ovlašćenja Zajednice srpskih opština, stavovi su oprečni. Beograd ne pristaje da Zajednica srpskih opština bude nevladina organizacija jer je oni izjednačavaju sa udruženjem građana, a ta udruženja nemaju ni snagu, ni autoritet, ni uticaj na vlast ili civilni sektor. Kao primer navode razne nevladine organizacije u oblasti zaštite životne sredine, zaštite prava žena, dece...

Ali, da vidimo šta se sve zaboravlja. Nevladine organizacije su institucije koje rade nezavisno od bilo kog oblika vlasti. Izvori finansiranja mogu da budu različiti. Mogu biti finansirane od strane vlade i u toj situaciji svoj nevladin status održavaju isključenjem predstavnika vlasti. Mogu biti finansirane od strane drugih međunarodnih organizacija, zajednica, npr. EU, od finansijskih korporacija ili stranih vlada. Najčešće na ovaj način, finansijeri posredno obezbeđuju svoj uticaj na civilno društvo.

Svrha nevladinih organizacija je da zastupaju, promovišu određeni uzorak u zemlji i inostranstvu. Zajednica srpskih opština, organizovana na ovaj način, trebala bi da bude sastavljena od stručnjaka iz raznih oblasti, kako bi promovisala srpski entitet na Kosovu, obezbeđivala sredstva od strane raznih finansijera, pre svega iz Srbije.

Jasno je da Zajednica srpskih opština, ukoliko se kreće u ustavnim i zakonskim okvirima Kosova, može da ima samo delegirana izvorna ovlašćenja opština. Ali, organizovana kao nevladina organizacija, kako promoviše Tači, biće nezavisna u svom radu od vladinog sektora. Na taj način, može da samostalno deluje u oblasti zdravstva i obrazovanja, a u zakonskim okvirima.  

Značaj NVO-a promovišu UN svojom Poveljom, članom 71 - Ekonomski i socijalni savet može da zaključi potrebne sporazume radi konsultovanja sa  zainteresovanim nevladinim organizacijama zainteresovanim za pitanja koja ulaze u okvir njegove nadležnosti. A nadležnosti  Ekonomsko-socijalnog saveta je da pokreće proučavanja i da priprema izveštaje o  međunarodnim ekonomskim, socijalnim, kulturnim, prosvetnim, zdravstvenim i srodnim predmetima i može da daje preporuke o svim tim predmetima Generalnoj skupštini, članovima Ujedinjenih nacija i  zainteresovanim specijalizovanim agencijama.  

U celoj ovoj priči ne treba zaboraviti da je Kosovo rezolucijom 1244 dato na starateljstvo UN. Tako bi Zajednica srpskih opština kao NVO, trebala da stvara međunarodne veze i kontakte, da se u svom radu oslanja na međunarodno pravo i da za srpski entitet obezbedi međunarodni uticaj i podršku.

Zato bi na čelu zajednice trebao da bude obrazovan čovek koji, pre svega, voli svoju zemlju, kulturu, veru, koji se ne zaljubljuje u stranu zemlju. Ja mislim da je to Vuk Jeremić i da bi on bio u stanju da iz ovako koncepirane zajednice izvuče maksimum.


// Broj komentara: