Blog

Stanje u fazi ažuriranja

Raspoređivanje tehnološkog viška vrši se preko školske uprave, ali niko vam ne traži posao, to morate sami.

Sretnem danas na ulici ženu za koju znam da od 1999. godine, radi u administraciji jedne osnovne škole. Mršava, ćutljiva, strpljiva. Prihvata sve što joj život doneo, odnosno naneo. Muž joj umro, ostala sama sa decom koju školuje. Kaže mi da je tehnološki višak u školi. Na licu tuga i izraz "ne znam šta dalje". Nada se da će neko ko zna njenu situaciju da joj pomogne.

Neće!

Pošto radim taj posao, da pojasnim.

Stupio je na snagu nov pravilnik o broju izvršilaca u školama u okviru racionalizacije zaposlenih u javnom sektoru. Na osnovu tog pravilnika direktori i školski odbor donose akt o sistematizaciji kojim predviđaju broj izvršilaca, stepen i vrstu stručne spreme, posebne uslove za rad na određenom radnom mestu (npr. radno iskustvo, posebne veštine....) i opis poslova.

Nakon toga utvrđuju broj postojećih izvršilaca i ako ima viška, a ima ih u javnom sektoru u svim oblastima, sačinjavaju bodovne liste prema kolektivnom ugovoru (svaka oblast javnog sektora ima svoj). Lice sa najmanje bodova ostaje neraspoređeno.

Direktor je prema Zakonu o radu dužan da pre nego što utvrdi da je za radom zaposlenog prestala potreba, a zaposleni postao tehnološki višak, rasporedi radnika na drugi odgovarajući posao, ili da mu ponudi pola radnog vremena, odnosno, da ga uputi kod drugog poslodavca. Ako ne postoji nijedna od ovih mogućnosti, direktor donosi rešenje kojim radnika proglašava tehnološkim viškom. Ovaj podatak unosi u eCENUS i tu se završavaju obaveze direktora. 

Raspoređivanje tehnološkog viška vrši se preko školske uprave, ali niko vam ne traži posao, to morate sami.

Kako?

Idite na internet, ukucajte "unija sindikata prosvetnih radnika". Kada otvorite naslovnu stranu, sa desne strane, skrolujući na dole, naći ćete 4 plava prozora. Prvi od njih vodi do popisa slobodnih radnih mesta. Otvorite i nađite školu koja ima potrebu za vašom strukom, zapišite ime škole i obratite se školskoj upravi da dobijete uput radi preuzimanja u tu drugu školu. Na taj način rešićete svoj status.

Nema slobodnog radnog mesta za vašu struku.

Sačekajte.

Od 12.10.2015. godine počinje da se primenjuje Zakon o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji kao poseban zakon propisuje da radni odnos u javnom sektoru prestaje po sili zakona za zaposlene koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju.

Primena ovog zakona dovešće do prestanka radnog odnosa zaposlenih koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju, osim za lica koja obavljaju posao za koje je tesko naći zamenu - u prevodu nema ih na listi tehnološkog viška. To otvara nova radna mesta i mogućnost raspoređivanja tehnološkog viška.

Glavu gore i traži posao. Dok si u sistemu!

 


// Broj komentara: