Blog

Sličan se sličnom raduje

I ja nisam baš neki timski igrač, izrazit sam individualista, uvek spremna da branim svoj stav i nisam sklona da glasam i odlučujem kako "treba", jednostavno moraš da me ubediš.
Sličan se sličnom raduje

Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Kosova predviđa mogućnost samostalnog obavljanja poslova, kao izvornih ili kao prenetih iz oblasti, kulture, ekologije, infrastrukture, privrednog razvoja (osnivanje, dovlačenje investicija, pokretanje nekih razvojnih programa), na nivou sela ili zajednice sela. U tom cilju Opština Gračanica je donela uredbu o formiranju seoskih saveta. Savet čine 5 člana od kojih bi bar 2 kandidata trebalo da budu pripadnice ženskog pola u skladu sa principima rodne ravnopravnosti koje je kao načelo široko prihvaćeno.

I ja nisam baš neki timski igrač, izrazit sam individualista, uvek spremna da branim svoj stav i nisam sklona da glasam i odlučujem kako "treba"-jednostavno moraš da me ubediš. Sa tih razloga sam i van političkih stranaka, a i od kako sam u 4 razredu osnovne škole u odeljenju dobila glasove samo za higijeničara (to je onaj ko je u Titovo vreme - vreme pionira pregledao nokte), definitivno sam odustala od karijere u kojoj zavisim od tuđih glasova.

Živim u ovom selu od 1999. godine i gledam kako selo tiho nestaje i gasi se. Sve je više praznih kuća i sve više mladih odlazi u Srbiju da živi. Čak i oni koji planiraju da ostanu ovde kupuju placeve u Gračanici (za sada znam za 3 porodice), i nekako ta činjenica u meni izaziva tugu. Smatrala sam da selu treba energija, ideja polet, da mu treba udahnuti malo života, a znam da imam energije i ideje da to ostvarim, a sigurna sam da i opština Gračanica bi podržala većinu projekta. I pristanem na poziv nekih mladih samosvesnih ljudi da me predlože za člana seoskog saveta.

Iako ima priličan broj obrazovanih u selu, glasanju su sem mene prisustvovali obrazovani kojima je to posao ili koji su u politici. Na žalost, obrazovani ljudi po pravilu imaju dovoljno sredstava da sebi i svojoj deci ponude život kvalitetniji od ovog koji se nudi u selu, te verovatno su sa tih razloga i nezainteresovani.

A šta je sa ostalima. Ja sam od 90 prisutnih dobila 16 glasa. Pošto je glasanje bilo javno za mene su glasali obrazovani deo omladine, neke žene kojima se sviđaju moji stavovi. Za predsednika sela izabran je čovek iako niskog obrazovanja izuzetno sposoban sa jakim i uticajnim vezama i koji zadnjih godina odlučuje ko će da radi ko neće koga će uopšte pozvati na intervju prilikom apliciranja, ko dobija pomoć ko ne. I on čovek sa punim pravom lobira da glasaju za njega i kandidate koje on označi. To je dozvoljeno i niko nikom ne brani lobiranje. Pogodićete izabrani su za ostala 4 člana ljudi koje je on označio. Glasanje je bilo javno. Neko je sav ponosno uzvikivao imena, ali ima i onih koji su zbunjeno, poluglasno govorili imena za koje glasaju, jer kraj jednog kraja stola gde je bila izborna komisija je stajao budući sada već aktuelni predsednik, a na drugom kraju sam stajala ja. Neke je bilo čak i sramota a meni ih je bilo žao. Mislim da je velika greška tražiti od ljudi da javno glasaju izgovarajući imena kandidata, ali tako je valjda svima lakše, a meni verujte i meni je lakše jer kad se zagrejem za neku ideju ja ne odustajem i verovatno bih dosta vremena i energije uložila pokušavajući da stvorim bolje mesto za življanje.

A sela Batuse i dalje mi žao.


// Broj komentara: