Blog

Ministar i svinjske polutke

Radim u školi, gde 60% zaposlenih ima visoko obrazovanje. Naravno, kako se radi o obrazovanim ljudima, račun im nije stran. Zato im nije ni teško da izračunaju koliko je 1% od plate koliko se odbija za sindikat na godišnjem nivou, a kolika je cena novogodišnjeg ili poklona za 8. mart.
Ministar i svinjske polutke

Ideja sindikalnog udruživanja radnika nastaje u cilju izražavanja istovetnih zahteva radi poboljšanja njihovog materijalnog i socijalnog statusa, kao i radno-pravnog položaja kod poslodavca i u privrednom i državnom sistemu.

Udruživanja su bila dobrovoljna, a članarinama su se prvobitno, pored same organizacije, finansirali i radnici u slučaju obustave rada, kada nisu ni primali plate.

Onda je došao socijalizam i radničko samoupravljanje. Direktori su podnosili izveštaje o svom radu, a radnike niko nije kontrolisao. Oni su, valjda, razvili samokritiku na svojim partijskim sastancima. Sindikat koji ostaje kao relikvija prethodnog perioda, u komunističkom sistemu deluje kao organizacija koja sakuplja novac i raspodeljuje ga na poklone za radnike i finansira šoping ture za 8. mart. Kasnije, kako slabi privredna i ekonomska moć Jugoslavije, sindikati se pretežno  bave sindikalnim svinjskim polutkama.

Nestankom komunističke partije sa političke scene devedesetih, razvojem privatnog kapitala i privitizacijom, vraćanjem na tržišno poslovanje, menja se i uloga sindikata.

Tada evoluira problem sa shvatanjem uloge sindikata kod zaposlenih, odnosno, članova sindikata.

Ja radim u školi gde 60% zaposlenih ima visoko obrazovanje. Naravno, kako se radi o obrazovanim ljudima, račun im nije stran. Zato im nije ni teško da izračunaju koliko je 1% od plate koliko se odbija za sindikat na godišnjem nivou, a kolika je cena novogodišnjeg ili poklona za 8. mart.

Lako oni izračuanju i da su mnogo dali sindikatu. Oni koji imaju 100% norme u odnosu na one koji imaju 30%. Svi dobijaju iste poklone, pa oni koji rade u dve škole prime dva poklona....

Ali su se preračunali.

Sindikat obrazovanja je taj koji se svakodnevno bori za prestanak smanjenja plata u prosveti, za poboljšanje socijalno-ekonomskog statusa zaposlenih isplaćivanjem jubilarnih nagrada, za zabranu konkursnog prijema u radni odnos nezaposlenog lica dok se, najpre, ne preuzmu zaposleni koji su proglašeni tehnološkim viškom, kao i zaposleni koji nemaju punu normu. Dok se oni bore za prava zaposlenih u prosveti, a negde u nekoj školi se našem kolegi preti otkazom ili mu se smanjuje plata, neki sanjaju sindikalne svinjske polutke, pa kad ih nema - istupaju iz sindikata.

Članstvo u sindikalnoj organizaciji nije obavezno, zaposleni može da bude član jednog od granskih  sindikata i lično podnese prijavu, ali ni ova opcija se često ne razmatra.

Lično, smatram nemoralnim traženje i korišćenje svih prava iz kolektivnog ugovora koji je izdejstvovao sindikat prosvete i istovremeno odbijanje članstva u sindikatu, jer se za članarinu ne dobija ekvivalentno datom.

Ja sam član i ja dobijam. Šta? Dobijam, kao i ti što dobiješ, kad se neko ženi ili udaje, pa odneseš poklon. Kao kad se dete rodi pa pošalješ neki dinar da kupi brata, kad odneseš sveću i novac kao pomoć porodici koja ostaje iza preminulog kolege. Podržavam sve kolege koje štrajkuju u Srbiji i volela bih da, ukoliko ima sindikalnih para, da iste budu isplaćene onim kolegama kojima je smanjena plata.

Šta sam izgubila? Pa, valjda one svinjske polutke.


// Broj komentara: