Blog

Jedinstvo na srpski način

Kod nas Srba se sve nekako izokrene, pa onda niko ne kaže da je "to i to lice" za neku politiku, nego da je protiv nekoga. Umesto da se građani animiraju i privuku, nastaju razni oblici pritiska na njih, formiranje tabora "za i protiv".
Jedinstvo na srpski način

Završen je period krize kosovskog parlamenta, ali se nameće pitanje da li se otvara kriza jedinstva jedinstvene Srpske liste.

Kako je sve počelo?

Potpisivanjem Briselskog sporazuma, Srbi koji su od Kumanovskog sporazuma 1999. godine u velikom broju bili van politike i političkih dešavanja na KiM, stvaraju svoju političku scenu.

Kosovskim pitanjem, u najvećoj meri, (ni)su se bavile različite političke strukture u Srbiji. Mali broj Srba se aktivno uključuje u politički život Kosova, i to preko više političkih stranaka lokalnog karaktera, osim SLS-a, koja je delovala na celoj teritoriji KiM. Zbog pozicije potpresednika tadašnjeg premijera Hašima Tačija, predsednik ove stranke Slobodan Petrović i njegove pristalice prozivani su da su "Tačijevi Srbi". Briselski sporazum i aktivnosti koje slede nakon potpisivanja istog od strane političkih aktera iz Srbije, umnogome menjaju dotadašnji stav Srba sa Kosova da svako uključivanje u kosovske institucije predstavlja svojevrstan vid izdaje interesa Srbije i srpskog nacionalnog pitanja koje je proklamovano Ustavom donetim za vreme vladavine Vojislava Koštunice.

Tada kreću političke kampanje, najpre za raspisane lokalne izbore. Osnovno političko pravo je "pravo na izbor". Ali, Srbi ne biraju, oni kad glasaju "glasaju protiv nekoga". Da pojasnim. Svuda u svetu je normalno da političari imaju u vidu opšti javni interes i da se kandiduju za političke funkcije upravo iz tog razloga. Građani, odnosno pojedinci, kada glasaju rukovode se sopstvenim interesom. Pa, recimo, student glasa za onog ko ponudi rešenje za besplatno visoko obrazovanje, zaposleni u prosveti glasaju za onu platformu koja prioritet i veća izdvajanja predviđa za obrazovanje i nauku, manjine glasaju za one opcije koje favorizuju borbu protiv diskriminacije, veliki broj građana se opredeljuje za borbu protiv korupcije, za jačanje regionalne privrede...

I sada, ja kao građanin, ne samo da imam pravo da biram, već kroz slobodu govora imam pravo i da iznesem svoj stav, da kažem za koju sam političku opciju, program ili pojedinca. Ali, sve ovo kod nas Srba se nekako izokrene, pa onda niko ne kaže da je "to i to lice" za neku politiku, nego da je protiv nekoga. Umesto da se građani animiraju i privuku, nastaju razni oblici pritiska na njih, formiranje tabora "za i protiv".

To dalje na KiM vodi do podela, razvodnjavanja političke snage Srba, parcijalizacije interesa, gde javni i opšti interes koji je rezervisan za političke lidere i stranke, postaje sve više sopstveni interes ili interes stranke i na kraju dovede do toga da se građani više bave opštim stvarima od samih stranaka i njihovih lidera. Ali avaj, oni ne poseduju moć, moć koja se crpi iz pozicije pobedničke stranke.

Taman kad smo mislili da su ove podele u okviru srpske zajednice iza nas stvaranjem konsenzusa poltičkih stranaka na KiM i zajedničkim izlaskom na parlamentarne izbore, desila se podela funkcija u kosovskom parlamentu na način da nijedno mesto nije dato predstavnicima SLS. Treba napomenuti da su Jasmina Živković  i Saša Milosavljević još jula 2014. godine napustili tu stranku.

Otvara se pitanje da li će ova činjenica, u vreme formiranja Zajednice srpskih opština, da podeli i oslabi srpsku zajednicu.

Videćemo u narednih 45 dana.

Gospodo političari, vi ste na potezu.


// Broj komentara: