Blog

Domaći zadatak

"Istraživanje - nedovoljan (1). Niko nije tražio da istražujete. Nabrojano više zanata, a jedan obrađen - nedovoljan (1). Ja sam rekla da se piše samo o jednom zanatu", stoji u opisu ocene...

Moja ćerka, učenica 7. razreda osnovne škole dobije za domaći rad temu "Jedan stari zanat". Obrađivali su lirske posleničke narodne pesme. Kao i većina đaka, htela je da napiše nešto o prelji, kujundžiji, ono što ima u čitanci i da završi poso. Međutim, ja sam joj rekla da je to lepa tema, da može da se istraži i da je cilj informisanje o starim izumrlim zanatima koji deo bili važan deo naših života u prošlosti.

Nateram je da malo istraži i da u okviru uvoda napiše par reči o tome šta je koji zanatlija radio, kao objašnjenje, i da o jednom zantu napiše malo više.

Ona to i uradi. Evo kako je ocenjena.

"Istraživanje - nedovoljan (1). Niko nije tražio da istražujete. Nabrojano više zanata, a jedan obrađen - nedovoljan (1). Ja sam rekla da se piše samo o jednom zanatu", stoji u opisu ocene, gde se dodaje "Ispoljena kreativnost - nedovoljan (1). Niko od tebe nije tražio da misliš mimo instrukcija. Radoznalost - nedovoljan (1). Dovoljno je ono što ti se nudi.

Možda je ona za domaći i dobila jedinicu, ali je naučila važnu lekciju. Drugi misle, ti samo reprodukuješ i slediš instrukcije. Želiš da budeš drugačiji, ne može, ne trebaju nam ljudi koji misle, osećaju drugačije. Razlićitost ti ništa dobro ne donosi. Utopi se, uklopi se, ionako su granice enklave male,

Možda samo američki đaci mogu da imaju moto "nebo je granica". Ovde su granice jasne, samo možemo da glumimo da to nije tako.

Ali, moja ćerka je dete, ona hoće da leti, ona ne želi granice. Tu je lektira " Mali princ" koja budi nadu da će nekad neko videti umesto nacrtanog šešira - zmijskog cara kako je progutao slona. Umesto nacrtane kutije - ovcu koju tu živi.

Dok ne nađeš svog malog princa, majka ti obećava da te nikada više neće  terati da u školi pokažeš kreativnost, inteligenciju, različitost. To ostavi za...


// Broj komentara: