Blog

Ćutanje je zlato

Da se pozabavimo ovom izjavom gospodina Haradinaja. Ona, sama po sebi, ima elemente krivičnog dela ozbiljne pretnje i time bi trebalo da se bavi tužilaštvo Kosovskog ili onog nesrećnog specijalnog suda.

Mediji su 8.04.2017. godine preneli vest da je gospodin Daut Haradinaj, narodni poslanik Alijanse za budućnost Kosova izjavio, parafraziram, "da ukoliko Francaska izruči njegovog brata Ramuša Haradinaja, više neće biti Srba na Kosovu".

Iskreno, sledila sam se od ove izjave. Prva misao mi je bila "da li on to preti i mojoj ćerki od 14 godina?" Zatim, šta sad? Kako da zaštitim svoje dete - to je osnovna uloga svakog roditelja. Sama ne mogu. Kome da se obratim?

Ne, neću da se obraćam Beogradu, ni međunarodnoj zajednici. 

Obraćam se Predsedniku, Skupštini, Vladi, Tužilaštvu i većinskom albanskom narodu Kosova. Zašto?

Zato što i ja imam ličnu kartu Kosova, pa sam samim tim i državljanin Kosova. Zato što porez i pdv plaćam budžetu Kosova. I zato što je Kosovo dužno da brani i štiti svoje državljane. Na ovo se obavezalo kada mi je izdalo ekstrat, kada sam upisana u knjigu državljanstva Kosova. 

I bez obzira na moj ličan stav da "nismo morali da uzimamo kosovske lične karte", ipak sam to uradila. Veće ponižinje i neslobodu nemogu da doživim, pa ni ovaj post ne može da mi naudi u tom pravcu (mislim na psihički integritet).

Da se pozabavimo ovom izjavom gospodina Haradinaja. Ona, sama po sebi, ima elemente krivičnog dela ozbiljne pretnje i time bi trebalo da se bavi tužilaštvo Kosovskog ili onog nesrećnog specijalnog suda.

Zabrinjava me još više činjenica da se radi o parlamentarnom poslaniku. Možda će Skupština Kosova da donese zakon o progonu i ubijanju Srba po uzoru na zakon protiv Jevreje koji je donet u nacističkoj Nemačkoj. Nije dovoljno što smo saterani u enklave poput geta, nije dovoljno što nema dovoljno mesta za nas ovde, a nismo ni negde drugde, već nas treba proterati, ubiti ili već ne znam ni ja šta.

I zašto ćuti predsednik Kosova? Zašto ćuti premijer Kosova? Zašto ćuti tužilaštvo?

Ko će mi pomoći da zaštitim svoju kćer?


// Broj komentara: