Blog

’’Čovek je čoveku vuk’’

’’Ne čini drugom ono što ne želiš sebi’’. A šta sve mi, jedni drugima, činimo?
’’Čovek je čoveku vuk’’

Dan ljudskih prava, 10. decembar. Govoriti o ljudskim pravima i zalagati se za njih je društveno prihvatljivo i politički sigurno. Niko svoju ideologiju, umetnost, politiku ne zasniva  na progonu, maltretiranju, mučenju ili uskraćivanju ustavom ili konvencijama pobrojanih ljudskih prava.

Ali, tema ovog posta nisu države koje posredstvom zakona garantuju ljudska prava i njihovu zaštitu. Niti politika koja, više ili manje, promoviše ova prava i stvara uslove za njihovu primenu. Tema ovog posta smo mi sami.

Ne moramo da poznajemo zakone, niti povelje, niti konvencije. Treba da se držimo samo zapovesti  “Ne čini drugom ono što ne želiš sebi”. A šta sve mi, jedni drugima, činimo?

Bacaš smeće na ulicu - uskratio si nekom pravo na čistu sredinu. Posvađao si se sa komšijom - povredio si njegovo pravo na dostojanstvo. Udario si svoje ili tuđe dete - povredio si njegovo pravo na fizički integritet. Smuvao si dečiji dodatak - povredio si pravo na socijalnu sigurnost.

Našao si vezu za ocenu, ispit ili upis željene škole - povredio si nečije pravo na obrazovanje. Imaš vezu za lekara, lekove, banju - povredio si nečije pravo na lečenje. Smuvao si studentski dom ili stipendiju - povredio si pravo na jednaku dostupnost daljeg školovanja.

Kupio si radno mesto ili do posla došao preko veze - uskratio si nekom pravo na rad. Nikad ne čekaš u redu - povredio si pravo na jednakost. Uzorao si među - povredio si nečije pravo na korišćenje imanja.

Možda je od svega napred navedenog, gore to što nam ovakvo ponašanje više ne smeta, što ne želimo da ga promenimo, nego ga prihvatamo i ćutanjem negujemo i odobravamo.


// Broj komentara: