Blog postovi od autora: INGVAR
Blog korisnik

Intervju sa poznatim albanskim intelektualcem Dukađinom Goranijem, čiji je transkript cenzurisao RTK2, izbrisan je posle mesec sa sajta jer je sadržina - nepodobna.
Nije mi veliki problem da nađem posao. Nije mi veliki problem da razumem mlade koji to ne mogu. Oni posla nemaju jer se nisu na vreme rodili. Eto, peha i neke masne psovke...