// Anketa
Pitanje:
Koliko prijatelja imate na Fejsbuku, a koliko njih vam zaista nešto znači u stvarnom životu?
// Facebook
KIM radio
KIM radio
KIM radio
KIM radio
KIM radio